ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่า (สถาปัตยกรรมโบราณ โคโลเนียล)

Southern C0ffee หน้าค่ายพระยอดเมืองขวาง กาแฟอร่อย บรรยากาศดี

ช้างไม้โบราณ วัดบุปผาราม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร