วัดสองคอน ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม "เกจิดังพลวงพ่อดิ่ง ธัมมฑีโป"

พระธาตุผาซ่อนแก้ว "สถาปัตยกรรมกลางสายหมอก" อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

น้ำตกแก่งโสภา "สายน้ำตกกลางขุนเขา จังหวัดพิษณุโลก"