เรื่องเล่าสุขภาพ

หญ้าตีนตุีกแก
หญ้าตีนตุ๊กแก
นำมาตำพอกบริเวณที่ปวด หรือแก้อักเสบตามข้อ รวมทั้งพอกเพื่อให้ฝียุบ

blog comments powered by Disqus