เรื่องเล่าสุขภาพ

ข้อคิด "อย่า"
ข้อคิด  "อย่า"

 

  
นับถอยหลัง...
    สถิติผู้ชมเว็บ Jamrat,net เช้านี้ ศุกร์ที่ ๗ มิย.๕๖
     จำนวนผู้เข้าชม
๘๐๘,๑๑๗  คน
     ลุ้นต่อว่าเที่ยงคืนวันที่ ๙ มิย.๒๕๕๖ ครบรอบ ๒ ปีการก่อต้ังเว็บ
     จะมีผู้เข้าชม ติดหลักเก้าแสนคนหรือไม่ ( เลขดี) ฮ่าๆๆ       คอย..............

blog comments powered by Disqus