เรื่องเล่าสุขภาพ

๒ ขวบปี Jamrat.net ภาคพิเศษ

“ ๒ ขวบปี.....Jamrat.net ”  (๙ มิถุนายน ๕๖)  ภาคพิเศษ      
                                                                                                                              
     Jamrat.net                                    ภาคพิเศษ  Version  ๒
เอ๊ะ ชื่อเรา  เหล่าพวกพ้อง                  หล่นตกคลอง  ไฉนนี่
คุณ
Manop อ้าว... คุณ Aoy      พร้อมคุณก้อย   คุณ Pranee
คุณประเสริฐ   คุณ Dundee         Nongsaow  นี่...คุณเมธา
    โน่น... คุณวาสนา                            จิราภรณ์   น้องนินจา
เอมม่า 
Chotica                  เข้าเว็ปมา  พาตอบกัน
นั่น...
คุณนฤมล                                  Fanclub ดล... สานสัมพันธ์
ขอขอบคุณ ทุกท่าน                            สุดจำนรร     เอวัง แล.
   
                                  ---------------

                         
 
แฟนคลับง่วงนอนแล้ว    แง๊ๆๆๆ  

blog comments powered by Disqus