เรื่องเล่าสุขภาพ

สัมผัสลาวใต้
โปรดคอยติดตามอ่าน....
 
“ตามเจ๊..ไปชิมกาแฟลาว”
                        จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง ( บน) น้ำตกคอนพะเพ็ง
(ล่าง) น้ำตกหลี่ผี
  น้ำตก.."หลี่ผี" บนแก่งกลางแม่น้ำโขง..ต้องนั่งเรือไปชม เสียงน้ำตกไหลดั่งกระหึ่มตลอดเวลา ฮ่าๆๆ


 อร่อย..นุ่ม..ลึก ปลูกบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล ๘๐๐-๑,๐๐๐ กว่าเมตร เป็นบริเวณที่ตากอากาศในอดีตของฝรั่งเศษ

blog comments powered by Disqus