เรื่องเล่าสุขภาพ

มะเร็ง
Subject: Fwd: มะเร็ง
Date:      Thu, 18 Jul 2013 10:54:57 +0700
From:    สมพงษ์ วัฒกนารา <sompongse87@gmail.com>
To: chamrat.chennil@gmail.com 
      มีข่าวมาบอก
>       ใครมีญาติที่เป็นมะเร็ง  โดยเฉพาะระยะสุดท้าย
> ตอนนี้มีเครื่องรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด
>        ชื่อเครื่อง  HIFU  เป็นเทคโนโลยี่ร่วมญี่ปุ่นกับจีน
> ยิงฆ่าเซลมะเร็งจากภายนอก
>        ไม่เจ็บ  มีเครื่องเดียวในไทย
> และเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในเอเซีย  ติดต่อศูนย์การ
>          แพทย์มศว.  องครักษ์  ได้ตั้งแต่วันนี้  เวลาราชการ
> ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
>         รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เป็นโรงพยาบาล  ในสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์
>>         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  โทร. 037 395085 -6
  

blog comments powered by Disqus