เรื่องเล่าสุขภาพ

พิลังกาสา "แก้เส้นเลือดตีบตัน -ตับพิการ"
พิลังกาสา "แก้เส้นเลือดตีบตัน-ตับพิการ"
      แล้วจะเขียนเล่าให้ฟัง  ดูภาพไปก่อน
 ภาพนี้ผมถ่ายเมื่อครั้งไปพักที่ ภูเพียงดาวรีสอร์ท ถนนปง-เชียงม่วน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
 มีต้นเดียวแต่ให้ผลดกมาก
 
 ใบแก้ตับพิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนำผลสุกมาทำเป็นไวน์พิลังกาสา และได้นำไวน์นั้นไปวิเคราะห์ผล พบว่ามีกลุ่มสารแอนโธไชยานิน (Anthocyanin) สารฟีโนลิค ฟลาโวนอยด์ (Phenolic flavannoid) สูง ซึ่งเหมาะต่อการส่งเสริมเป็นเครื่องดื่มสุขภาพได้ เพระสารเหล่านี้มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดเส้นเลือดอุดตัน เส้นเลือดตีบ 

  

blog comments powered by Disqus