เรื่องเล่าสุขภาพ

ไม่ไปไม่รู้
ไม่ไปไม่รู้
      การเดินทางทุกครั้ง เราได้รับทั้งสิ่งใหม่ๆและได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆสู่สังคม
      ๒๘-๒๙ กย.๕๖  เยี่ยมสวนสมุนไพร นภัค ๒๔ วัดอัมพวัน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม        ๕-๗ ตุลาคม ๕๖ ไปทะเลตรัง-สตูล กับ ททท.

      
กำหนดการ นำสื่อมวลชนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักตรัง ประจำปี ๒๕๕๖ และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ระหว่างวันที่  ๕ - ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
 
 เวลา ๐๖.๐๐ น.           - คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง
เวลา ๐๗.๓๐ น.        - คณะออกเดินทางมายังจังหวัดตรัง โดย DD ๗๔๐๐
เวลา ๐๘.๕๐ น.          - คณะฯ เดินทางถึงจังหวัดตรัง
- รับประทานอาหารเช้าแบบชาวตรัง(หมูย่าง ติ่มซำ โกปี้) ณ เรือนไทยติ่มซำ
- เข้าที่พัก ตามอัธยาศัย
เวลา ๑๑.๐๐ น.     - เดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ นั่งเรือท้องแบนลอดถ้ำเสี่ยงทายหารักพร้อมลอดท้องมังกร  เสริมศิริมงคลแก่ชีวิต ใช้เวลา 45 นาที
      - ชมและซื้อสินค้าที่ระลึกจากไม้เทพทาโร (ไม้มงคลสัญลักษณ์ของความร่มเย็นที่มีกลิ่นหอม    แกะสลักเป็นรูปมังกร พญานาค พระพุทธรูปปางชนะมาร เต่า เรือสำเภาและชุดชา
เวลา ๑๒.๐๐ น.          - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น           - พบกับความหลากหลายของเค้กเมืองตรังที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์มีรูตรงกลางแบบฉบับ  ดั้งเดิม(รสกาแฟ รสส้ม รสใบเตย)
- จับเข่านั่งคุยถึงความเป็นมาของเค้กเมืองตรัง พร้อมชม ชิมและมีส่วนร่วมในการทำเค้ก
  ณ ร้านขุกมิ่ง และขนมจีบสังขยา ป้าพิณ
เวลา ๑๔.๓๐ น.    - เดินทางไปยังวัดภูเขาทองสักการะพระนอนทรงเทริดมโนราห์ พระพุทธรูปสีทอง  ปางปรินิพพานองค์เดียวในประเทศไทยที่พระเศียรทรงเทริดมโนราห์(ชฎาไม่มียอด
  ที่คนภาคใต้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นศิลปะทางภาคใต้สร้างในสมัยศรีวิชัยราว พ.ศ.1493)
เวลา ๑๕.๓๐ น.   - เดินทางกลับจังหวัดตรัง บันทึกภาพบรรยากาศถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย    (ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตรัง)
เวลา ๑๗.๓๐ น.         - พิธีสวดมนต์ โดยศาลเจ้ากวนอิมเก็ง ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง
                - ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินผัก    
เวลา ๑๘.๔๐ น.   - ร่วมเสวนา “ตำนานถือศีลกินผัก” โดย คุณจิตรา ก่อนันทเกียรติ
เวลา ๑๙.๐๐ น.   - พิธีเปิดงานโดยนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี มอบข้าวสารให้ศาลเจ้า
  เพื่อร่วมตั้งโรงทานประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนและนักท่องเที่ยว
     - ผัดหมี่มงคล         
เวลา ๒๐.๐๐ น.          - พิธีเดินเวียนธูป เวียนเทียน ศาลเจ้าพ่อเสือ
เวลา ๒๑.๔๕ น.          - สาธิตการทำเคายุกเจ โดย เชฟกระทะเหล็ก  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

วันอาทิตย์ที่  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.          - รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น.          - ออกเดินทางไปอำเภอทุ่งหว้า
                        สักการะหลวงพ่อแก่นจันทน์ พระพุทธรูปไม้ทรงเครื่องกษัตริย์สมัยรัตยโกสินทร์ตอนต้น
พระคู่บ้านคู่เมืองลอยน้ำมาเมื่อ ๑๐๐ กว่าปีก่อน ณ วัดชมพูนิมิต
- ชมพิพิธภัณฑ์ซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์
                        - สัมผัสถ้ำเลสเตโกดอน ถ้ำน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
                        - ชมฟอสซิลหินสาหร่าย
เวลา ๑๒.๐๐ น.          - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ น.          - ออกเดินทางไปยังจังหวัดสตูล
                        - ชมถ้ำลอดปูยู / ให้อาหารนกอินทรีย์
                        - ชมพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น
                        - เข้าที่พัก จ.สตูล
เวลา ๑๘.๓๐ น.          - ลิ้มลองโรตี ชาชักเมืองสตูล

 
วันจันทร์ที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
 เวลา ๐๗.๐๐ น.          - รับประทานอาหารพื้นเมืองสตูล
เวลา ๐๘.๐๐ น.          - ออกเดินทางมายังจังหวัดตรัง
เวลา ๑๐.๓๐ น.          - บันทึกภาพองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชนในเขตเทศบาลนครตรัง
                        - บันทึกภาพบรรยากาศขบวนแห่
เวลา ๑๖.๐๐ น.           - เดินทางสู่สนามบินตรัง
เวลา ๑๗.๒๕ น.         - เดินทางสู่ กทม. โดยสายการบินนกแอร์ DD ๗๔๑๑
เวลา ๑๘.๔๕ น.          - เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ
 
*********************************************
หมายเหตุ.-  กรุณาเตรียมชุดขาวเพื่อร่วมกิจกรรมในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

            0000000000000000000000000000000000000000000000000000

      ๑๐-๑๕ ตค.๕๖    ไปลาว-เวียดนาม
      ๑-๔ พย.๕๖         ร่วมเสวนาของดีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

blog comments powered by Disqus