เรื่องเล่าสุขภาพ

เชิญชม
เชิญชม....
  ๑ ชีวิตเฉียดตายศรีอยู่  เลาสัตย์
  ๒ สาธิตการทำฮอร์โมนไข่ อ.พัฒน์  สันทัด ผอ.โรงเรียนชาวนาไทย
  ๓ ชมอดีตหมอลำคณะสุนทราภิรมย์ ร้อง
       ที่............
you tube

blog comments powered by Disqus