เรื่องเล่าสุขภาพ

เบื้องหลังจำรัส
นำภาพอดีต มาใช้ดู สมัยจัดรายการ ด้วยรักจากแนวหลัง ปลอบขวัญ ตชด.
และภาพอ่านข่าวทีวี ช่อง ๗ สุราษฏร์ธานี ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นช่อง ๑๑ แล้ว

blog comments powered by Disqus