เรื่องเล่าสุขภาพ

อาเศียรวาทราชสดุดีฯ
           อาเศียรวาทราชสดุดี ฯ   ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖
 


      จำรัส   เซ็นนิลนี้                   น้อมชีวี  ถวายพระพรฯ
ร่วมเหล่า   พสกนิกร                  กราบอวยพร  ถวายชัย
    อ้าองค์  นราธิป                      พระชนม์ชีพ  ยั่งยืนไซร้
เล่มเดียว
คุ้มโรคภัย                   เว็ปไซด์ฯนี้   นบราชันย์.
 
                     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ     ข้าพระพุทธเจ้า
                               นายจำรัส  เซ็นนิล  Web Master:
WWW.JAMRAT.NET
                               JAMRAT  CHANNEL
                               
หนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัย ๑, ๒, ๓ , ๔
                               ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทย
 
 
  
  ขยัน...มุ่งมั่น..สามัคคี ให้กำลังใจกัน ..วันนี้อาจเหนื่่อย...แต่ผลของมันหอมหวานเสมอ
 

  

blog comments powered by Disqus