เรื่องเล่าสุขภาพ

สื่อสัญจร
สื่อสัญจร
         ดูงาน "ระบบการจัดการธุรกิจเกษตร ข้าวอินทรีย์" ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)  วันที่ ๒๓-๒๔ ธค.๒๕๕๖  ณ ตำบลโคกกรวด อ.เมือง ตำบลคอรุม ตำบลไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
         ( เดินทางโดยเครื่องบินลงพิษณุโลก แล้วนั่งรถตู้เดินทางต่อไปจังหวัดอุตรดิตถ์ )

blog comments powered by Disqus