เรื่องเล่าสุขภาพ

โครงการ "ข้าวอินทรีย์"
ขอเชิญชม "โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร"
 ...........ข้าวอินทรีย์ จ.อุตรดิตถ์   ทาง
Jamrat Channel   ( คลิกที่ล่างซ้าย) You Tube . Facebook

blog comments powered by Disqus