เรื่องเล่าสุขภาพ

หนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัย ๔

   เล่มเดียวคุ้มโรคภัย ๔  (พึ่งพาตนเอง...ก่อนถึงมือหมอ)
         โอ้โอ๋...นี่กระไร               สมุนไพร  ไทยพร่ำเพรียก
กระเม็ง    ปลาไหลเผือก           ฤา...จะเรียก  ขมสามดอย
ท่านเจ้าคุณ  กวนเมีย                เอ๊ะ...เหลือเชื่อ   ดั่งหนุ่มน้อย
เรี่ยวแรง  ไม่ถดถอย                 เปรียบ...ชะรอย  ชายชาตรี
       โสมจีน   สาวร้อยผัว         อย่าหัวร่อ   ถั่งเฉ้า นี้
ตำนาน นับพันปี                      พลังดี     ทั้งหญิงชาย                                                                              เฉียงพร้า  ป่าช้าหมอง      ไป่ ลำพอง   มะเร็งพ่าย
ส่วน ปอกะบิด หมาย               เบาหวาน...คลาย  จากชีวี
     
เล่มเดียว คุ้มโรคภัย            เล่มสี่ไซร้    ไฉไลนี่
ดั้นด้น  ปฐพี                            จำรัส รี่    บ่รอรา
เหนื่อยยาก  มิหยุดหย่อน         ออกแรมรอน  เสาะสืบหา

เล่มสี่  ยิ่ง...ตรึงตรา                  เร่ง รักษา    ก่อน หมอ พลัน.

" 

         ( ภาพบรรยาย )   แตน..ฝน...หนาว....ยอดเขา...เราก็ไป ฮ่าๆๆๆ                                                  
                  
 

blog comments powered by Disqus