เรื่องเล่าสุขภาพ

ลาปีเก่า-รับปีใหม่
  
    สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗
 
                               ศุภฤกษ์  ปีใหม่                 ขออวยชัย ให้ทุกท่าน
                  จงสุข ทั่วหน้ากัน                     สุขสราญ ทั้งกายใจ
                      จำรัส  เซ็นนิลนี้                    มีสิ่งดี  ที่มอบให้
                 ในเว็ป ไขว่คว้าไป                   สมุนไพร ใกล้กายเรา
                       ดั้นด้น สืบเสาะหา               แหล่งหยูกยา  ตามป่าเขา
                 รอนแรม ตามลำเนา                 หวังบรรเทา ทุกข์โรคภัย
                      เว็ป Jamrat.net                    ขอเป็นเกร็ด  ความรู้ให้
                รักษาโรคโพยภัย                      สุขปีใหม่  ตลอดเทอญ.
                                                                    
                                                                                    Jamrat.net


    ที่แคชเมียร์ ภาคเหนือสุดของอินเดีย แถบเทือกเขาหิมาลัย

  

blog comments powered by Disqus