เรื่องเล่าสุขภาพ

ของขวัญปีใหม่
                                         ค้นหาความดี                    
                 “ถ้าไม่ชอบใครต้องทำความรู้จักเขาให้มากขึ้น”

                                                         จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
 
                วิธีแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ธรรมดาที่สุดก็คือ เมื่อเราเกิดความรู้สึกไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งมาทันทีทันใด วิธีที่จะเยียวยาความไม่มีเหตุผลทำนองนี้ก็คือ จะต้องหยุดคิดไตร่ตรอง และยอมรับว่า เราเกิดความรู้สึกไม่ชอบ อย่างไม่มีเหตุผลเสียแต่แรกแล้ว ทั้งที่ยังไม่ทันพิจารณาให้ถูกต้อง
          เมื่อหยุดคิดไตร่ตรองได้เช่นนั้นแล้ว ควรจะสร้างทัศนคติใหม่ขึ้นในใจว่า ฉันไม่ชอบคนๆนั้นฉันจะต้องทำความรู้จักเขาให้มากขึ้น
              คำว่ามิตร นั้นก็คือ คนที่รู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวเรามากที่สุด และมีความหวังดีต่อตัวเราด้วย โดยทั่วไปแล้ว คนเรานั้นต้องการที่จะเป็นมิตรกับคนอื่นๆเพราะมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคม ชอบการอยู่ร่วมกัน และคบค้าสมาคมกันเป็นปัจจัยสำคัญ จึงชอบที่จะเป็นมิตรกับคนอื่นๆมากกว่าที่จะเป็นศัตรูกันและก็เป็นความจริงด้วยว่าทุกคนไม่มีใครมีความพอเพียงในการเป็นอยู่ไปหมดทุกอย่าง จึงต้องพึ่งพาอาศัยกัน
             เหมือนครั้งหนึ่ง พระเยซู เคยห้ามปรามผู้คน  ที่กำลังจะปาก้อนหินไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งว่า
ใครที่รู้ตัวว่า ไม่มีสิ่งน่าติเตียนเลย ก็จงปาก้อนหินไปที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนแรกเถิด
            นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจ ที่ถ้อยคำเพียงแค่นั้น สามารถเปลี่ยนความไม่มีเหตุผลของคนพวกนั้นให้มีเหตุผลได้ คนเรานั้น มักจะมีคุณสมบัติที่แปลกประหลาดและน่าตื่นเต้นซ่อนเร้นอยู่ในตัวทุกคน แต่การที่จะค้นพบคุณสมบัติเหล่านี้ เราจะต้องทำความคุ้นเคยกับเขาให้มากขึ้น
           ถ้าอยากให้เขาชมเรา เราต้องชมเขาก่อน  การที่เราจะต้องหยุดยั้งเพื่อไตร่ตรองก่อน เมื่อเราเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อใคร ทันทีที่ได้พบกัน ก็เพราะว่า ความประทับใจครั้งแรกนั้น มักจะเป็นความประทับใจที่ไม่ถูกต้อง เป็นการมองและการคาดคะเนโดยไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
             จงพยายามค้นหาคุณสมบัติที่ดีงาม ในผู้คนที่เราได้พบปะแล้วเราจะรู้สึกประหลาดใจที่ได้พบว่าคนทั้งหมดนั้น ต่างก็มีความดีงามอยู่ภายในตัวเองทุกคน ฮ่าๆๆๆ
                                   ------------------------------------------------------------------------
      

blog comments powered by Disqus