เรื่องเล่าสุขภาพ

น้ำเหลืองสำคัญไฉน
                     น้ำเหลืองสำคัญไฉน
            “น้ำเหลืองเสียอาจเสียชีวิตได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง”
                                             จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
        ทุกชีวิตย่อมอยู่ภายใต้ “กฎธรรมชาติ” ธรรมชาติจะเป็นผู้สร้างสมดุล ตราบใดที่มีความสมดุลเราจะมีสุขภาพที่ดี ทุกวันนี้เราทำลายธรรมชาติด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกาล ทำให้ร่างกายคนเราเสียสมดุลเกินกว่าที่จะเยียวยารักษาตัวเองได้ ต้องส่งสัญญานเตือนด้วยการเจ็บและปวดบริเวณที่มีปัญหา


      จริงๆแล้วร่างกายเรามีพลังในการรักษาตัวเองอยู่แล้ว เช่นถ้าเราถูกมีดบาดไม่มาก ร่างกายก็จะสมานแผลได้เอง โดยไม่ต้องทำอะไร นอกจากจะเป็นแผลใหญ่เกินกว่าที่ร่างกายจะรองรับได้ ทุกวันนี้มลพิษที่เข้าสู่ร่างกายมากมายทั้งทางอากาศที่เราหายใจ น้ำที่เราดื่มและอาหารที่เรากินเข้าไป ทำให้เราได้รับสารพิษเข้ามาเป็นจำนวนมากรวมกับมีของเสียจากการเผาผลาญในร่างกายจำนวนมาก เกินกว่าที่ร่างกายจะทำความสะอาดล้างออกได้หมด ของเสียเหล่านี้จะไปกีดขวางไม่ให้สารอาหารเข้าไปเลี้ยงเซลล์ สารพิษเหล่านี้จึงไปหมักหมมสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อ ทำให้ร่างกายเสื่อมลงและเกิดโรคร้ายตามมาอย่างไม่น่าจะเป็น
    ร่างกายเรามีวิธีขับถ่ายของเสียอยู่ ๕ ด้านด้วยกัน คือ ผิวหนัง ปอด ไต ลำไส้ และระบบน้ำเหลือง ทั้งหมดนี้ ไม่มีอะไรสำคัญสำหรับการชำระร่างกายยิ่งไปกว่าระบบน้ำเหลือง เพราะระบบน้ำเหลืองไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ดูดสารอาหารจากระบบย่อย เพื่อไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตามร่างกายเท่านั้นยังช่วยให้ผิวพรรณงดงามมีน้ำมีนวลอีกด้วย ระบบน้ำเหลืองอุดมไปด้วยเซลล์ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันป้องกันโรค ป้องกันความชราภาพ ทั้งยังเป็นแหล่งรวมของเสียอันเกิดจาก “เมตาโบลิสม์” (Metabolism) ในร่างกาย
     เมตาบอลิสม์ (METABOLISM) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น ๒ประเภทใหญ่ๆ อย่างแรกคือ กระบวนการสังเคราะห์พลังงานจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป  เช่น สังเคราะห์เอากรดอะมิโนกับกลูโคส จากคาร์โบไฮเดรต  ซึ่งปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์นี้เรียกว่า ปฎิกิริยาอะนาบอลิก  โดยมีจะมีการสร้างโมเลกุลใหญ่ๆขึ้นมา เช่น โปรตีนกับไกลโคเจน แล้วนำไปเก็บไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อต่างๆ (เก็บสำรองไว้)
     ประเภทที่ ๒ คือกระบวนการสลาย  คือการสลายโมเลกุลใหญ่ที่เก็บสำรองไว้นั้น ให้ไปเป็นโมเลกุลเล็ก เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันที  พลังงานที่ว่านี้ก็คือเรี่ยวแรงที่นำไปใช้ในการออกกำลังกาย  ยืน เดิน นั่ง ต่างๆนั่นเอง  หมายความว่า มีการสำรองไว้ตามข้อแรกก่อน จากนั้น เมื่อไรที่ร่างกายต้องการใช้ก็จะนำมาใช้เป็นพลังงาน
      น้ำเหลืองยังทำหน้าที่กำจัดสารพิษซึ่งเป็นสาเหตุของความเหนื่อยอ่อน และความเครียด กำจัดเซลล์ตาย หยดไขมัน  แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคโลหะหนัก ไวรัสและเศษของเซลล์ที่หลุดลอกออกมา หากไร้ซึ่งระบบน้ำเหลืองเสียแล้ว เราอาจตายภายใน ๒๔  ชั่วโมง
     ร่างกายมีส่วนประกอบเป็นน้ำถึง ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ประมาณ  ๕  ลิตรเป็นเลือด อีก ๕ ลิตรเป็นน้ำย่อยอยู่ในระบบย่อยอาหาร ที่เหลือนอกจากนั้นอยู่ในระบบน้ำเหลืองทั้งหมด สารอาหารและออกซิเจนในน้ำเหลืองที่อาบรอบเซลล์ ซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ร่างกายจำนวนล้านล้านเซลล์ และรับเอาของเสียจากเซลล์ไปกำจัดทิ้ง กระบวนการทั้งหมดนี้ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลางทั้งสิ้น ดั้งนั้นหากต้องการใช้เซลล์และเนื้อเยื่อได้รับสารอาหารเต็มที่ ต้องการความกระปรี้กระเปร่า ต้องการผิวพรรณที่ดี กล้ามเนื้อเต่งตึง น้ำในร่างกายของเราต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์ไร้สารอื่นใดเจือปน
   อย่าลืมว่าเลือดไหลเวียนในร่างกายเพราะแรงบีบของหัวใจ แต่ระบบน้ำเหลืองไหลเวียนด้วยแรงโน้มถ่วง ฉะนั้นเราจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มที่อยู่เสมอ ดีที่สุดคือการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายสามารถขจัดของเสียออกจากเซลล์และอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
                                 ------------------------------------------------------------------ 

blog comments powered by Disqus