เรื่องเล่าสุขภาพ

ลมหายใจสำคุญไฉน
                                   ลมหายใจ
            
“เพิ่มพลัง-ยืดอายุ-รักษาอาการปวดหัว”
                                                                จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
                 ชีวิตของสรรพสิ่งในโลกมนุษย์นี้ อากาศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตไม่ว่าคน-สัตว์-พืชพรรณต่างๆ ถ้าขาดอากาศก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้  คนเราก็เช่นกันต้องสูดลมหายใจเข้า-ออกไปฟอกเลือดหล่อเลี้ยงร่างกาย เลี้ยงสมองให้ร่างกายสมบูรณ์ เพราะอาการทั้ง ๓๒ ของคนเราเคลื่อน-ไหวไม่ได้หากไม่มีการ "หายใจ"นำออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยง
                อากาศที่เราหายใจเข้าไปจะทำปฏิกิริยากับอวัยวะทุกส่วน เลี้ยงเส้นเลือดใหญ่ เล็ก และเส้นเลือดฝอยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสมองด้วย  ผลของการไม่หายใจก็คือไม่มีชีวิต การหายใจจึงสำคัญมาก คนที่ฝึกสมาธิกำหนดลมหายใจเข้า-ออก มักมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยแล้ว จิตใจผ่องใส ส่วนใหญ่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมและพระสงฆ์เสียเป็นส่วนใหญ่
               ทุกคนมีลมหายใจ หายใจได้ แต่น้อยคนยังหายใจกันไม่เป็นไม่รู้ว่าชีวิตที่ยืนยาวกับชีวิตที่สั้น มีลมหายใจ ต่างกันอย่างไร  ผู้รู้บอกว่า นกก็ดี หมูก็ดี ปลา ไก่ หมา แมวก็ดี มันมีลมหายใจถี่ ไม่เป็นจังหวะ เข้าออกไม่สม่ำเสมอ ทางวิทยาศาสตร์ถือว่า ลมหายใจเข้า มันสูดเอาสิ่งดีๆ เข้าไปเพื่อปรุงเป็นโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกาย ให้มีพลัง
             การหายใจยาว หมายถึง การได้สูดเอาของดีเข้าไป แล้วไล่ของเสียตามลมหายใจออกมาขณะเดียวกันมันเข้าไปทำหน้าที่ "ปรุงพลัง" ให้ร่างกายด้วย  คนหายใจไม่เป็น สัตว์หายใจไม่เป็น เราเห็นว่าอายุจะสั้น
แมวตายก่อนหมา หมาตายก่อนควาย ควายตายก่อนวัว วัวตายก่อนช้าง ช้างตายก่อนปลาวาฬ จะเห็นว่า มันมีลม "หายใจ" ต่างกัน
           เทคนิคของการ "หายใจ" มิใช่เพียงแต่สามารถสัมผัสพลังพิเศษจากธรรมชาติอย่างเดียว สามารถซึมซับ พลังพิเศษ จากธรรมชาติได้ด้วย การหายใจเข้ายาว - ออกยาวนั้น เรากำลังขับไล่พลังร้าย อารมณ์ร้าย และพิษร้ายต่างๆ ในร่างกายออกไป
          ศิลปะการหายใจปกติ เข้ายาว ออกสั้น ตอนฝึกใหม่ๆ จะรู้สึกอึดอัด ปวดหัว หัวใจเต้นแรง เหนื่อย จงอย่าเครียด กับการฝึก สูดหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ แล้วค่อยๆ ผ่อนออกช้าๆ ให้เป็นระบบ
          การฝึกหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนคลายออกยาวๆ จะสามารถขับความร้อนใน ร่างกายที่เกิดจากการเสียดสี ของการทำงาน และขับของเสียที่มีอยู่ใน "กาย" ออกไป เมื่อใดระลึกรู้ได้ว่าเรากำลังหายใจ และการหายใจของเราสั้นหรือยาว ระลึกรู้ตามติดมันได้ ความสงบสันติ เกิดขึ้น นั่นแหละคือ "สมาธิ" ที่เป็นบ่อเกิดแห่งพลัง
      พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เข้าถึงจุดกำเนิดแห่งพลัง ซึ่งจุดกำเนิดแห่งพลังอันนั้นคือ "ศิลปะ" ของการหายใจ คนหายใจสั้น สัตว์หายใจสั้น จังหวะที่หายใจล้วนสั้น เป็นคนใช้พลัง เป็นผู้มีอายุสั้น ส่วนคนที่
หายใจยาว มีจังหวะเข้ายาว-ออกยาว เป็นคนมีพลังมาก มีชีวิตยาวไกล ถ้าทำสำเร็จ สุขภาพ ความอ่อนล้าในการทำงาน เครียด-แค้น-เหนื่อย-เมื่อย-ล้า ผ่อนคลายได้ด้วย "หายใจ" ให้เป็น    การถอนหายใจเพื่อนำลมร้าย ลมเครียด ออกมาเสียบ้าง จะพบกับความพึงใจได้มากขึ้นอย่างประหลาด
    สำหรับจมูกของคนเรามีรูจมูกซ้ายและขวา รูจมูกซ้ายและขวามีหน้าที่เหมือนกัน คือหายใจเข้าและหายใจออก ความจริงแล้วมันไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกันและเราสามารถรู้สึกถึงความแตกต่างได้ กล่าวคือรูจมูกด้านซ้ายแทนด้วยพระจันทร์ รูจมูกด้านขวาแทนด้วยพระอาทิตย์ เมื่อมีอาการปวดหัวลองใช้นิ้วปิดรูจมูกขวาและใช้รูจมูกซ้ายหายใจเป็นเวลา ๕ นาที อาการปวดหัวก็อาจจะหายได้ ถ้ารู้สึกตัวว่ามีอาการเหนื่อยมาก ๆ ทำตรงกันข้ามคือ ปิดรูจมูกซ้ายและหายใจด้วยรูจมูกขวา หลังจากนั้นคุณก็จะมีอาการสดชื่นขึ้นอีกครั้ง
ส่วนด้านซ้ายก็ได้รับความเย็นได้ดี นั่นเป็นเพราะว่าจมูกขวาทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความร้อนในร่างกายของเราดังนั้นจึงได้รับความร้อนโดยง่าย
       ผู้หญิงหายใจด้วยรูจมูกซ้ายเป็นหลัก ดังนั้นจึงได้รับความสงบโดยง่าย   ผู้ชายใช้รูจมูกขวาหายใจเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงมีอารมณ์โกรธได้ง่าย    ถ้ารูจมูกซ้ายหายใจเร็วขึ้น คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยมาก ปิดรูจมูกซ้ายและใช้รูจมูกขวาหายใจ คุณก็จะมีความรู้สึกว่าสดชื่นอย่างรวดเร็ว
       สำหรับท่านที่มีอาการปวดหัว ลองฝึกลมหายใจดู ใช้นิ้วปิดรูจมูกขวาและหายใจด้วยรูจมูกซ้าย สูดลมหายใจเพียงข้างเดียว แล้วท่านจะต้องประหลาดใจ เพียง ๑ สัปดาห์ อาการปวดหัวจะหายไป ทำ ๑ เดือนอาการปวดหัวจะไม่มาเยือนท่านอีกเลย ฮ่าๆๆๆ
                                        ------------------------------------------------------------------------
 
  

blog comments powered by Disqus