เรื่องเล่าสุขภาพ

บรรยายพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗   
                

  เวลา ๑๒.๐๐น. บรรยายพิเศษ ให้พนักงานบริษัท เอ็กซอนโมบิลจำกัด ตุกเอสโซ่ ถนนพระราม ๔                เขตคลองตัน กทม.
               
   เรื่อง...การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรใกล้ตัว

blog comments powered by Disqus