เรื่องเล่าสุขภาพ

สวดมนต์กับนั่งสมาธิ "ผลดีแตกต่างกันอย่างไร"
                                                     สวดมนต์กับนั่งสมาธิ
                                              “ผลดีแตกต่างกันอย่างไร?”
                                                                   จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
          ผมเขียนเรื่อง “อานิสงส์การสวดมนต์” ไปไม่กี่วันแฟนคลับที่ติดตามทาง Jamrat.net  ต่างขานรับบอกว่าทำให้ได้ความรู้และเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น บางรายถึงกับนอนหลับคาหนังสือติดตามประวัติและคำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังสีอย่างเข้มข้นฮ่าๆๆ

    
    ล่าสุดเช้าวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗  น้องชายผมเหมือนรู้ใจส่งข้อมูลเรื่องการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิมาให้ผม พอได้รับไม่รอช้าเหมือนถูกหวยรีบปั่นต้นฉบับฝากผู้อ่านทันที มีผลการวิจัยออกมาแล้วโดย  K.Kijsarun Chanpo  ได้ทำการทดลองกับนิสิตจุฬา จำนวน ๖๐ คน โดยให้สวดมนต์ ๓๐ คน และทำสมาธิ ๓๐ คน ชาย-หญิง ฝ่ายละ ๑๕  คน และทำการวัดคลื่นสมองทีละคนในขณะสวดมนต์ ๓๐ นาทีและผู้ทำสมาธิ ๓๐ นาที
     บันทึกการทำงานของสมองตลอดระยะเวลา ๓๐  นาที ผลปรากฏว่าทั้ง ๓๐ คนในการสวดมนต์ทีละคนได้ผลเหมือนกัน คือนาทีที่ ๐-๕ นาทีแรกจิตยังซัดส่าย พอนาทีที่ ๕-๑๐  นาทีที่ ๑๐-๑๕ นาทีที่ ๑๕-๒๐ นาทีที่ ๒๐-๒๕ และ ๒๕-๓๐ คลื่นสมองจะบอกถึงการดิ่งของจิตที่สงบจนจบต่อเนื่องถึงหลังการทดลองอีกระยะหนึ่ง
    ส่วนการทำสมาธิจะได้ผลดีที่สุดอยู่ที่ นาทีที่ ๐-๕ พอเข้านาทีที่ ๕-๑๐ นาทีที่ ๑๐-๑๕ และนาทีที่ ๑๕-๒๐......จบจนการทดลองจิตจะซัดส่ายคลื่นสมองจะไม่นิ่ง อันเนื่องจากมีนิวรณ์ ๕ เข้ามาเป็นเครื่องกั้นการทำงานของจิตต่อการทำสมาธิ
     เขียนถึงนิวรณ์ ๕ บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ คำว่านิวรณ์ ๕ หมายถึง เครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดีทั้งมวล มีอยู่ ๕ ประการ
       ๑. กามฉันทะ หมายถึง ความพึงพอใจ ความติดใจลุ่มหลงโลกีย์กามทั้งหลาย ไม่สามารถตัดใจจากกามรสได้
      ๒. พยาปาทะ หมายถึง ความพยาบาท ความไม่พอใจ ขัดเคืองใจ ความผูกโกรธ จองล้างจองผลาญ
      ๓. ถีนมิทธะ หมายถึง ความขี้เกียจ ความท้อแท้ ความหดหู่ท้อถอย อ่อนแอและหมดอาลัย ขาดความฮึกเหิม ขาดความพยายามที่จะทำให้สำเร็จ
      ๔. อุทธัจจะกุกกุจจะ หมายถึง ความฟุ้งซ่านของจิต จิตไม่สงบ ขาดสมาธิ เต็มไปด้วยความกังวลใจ
      ๕. วิจิกิจฉา หมายถึง ความไม่แน่ใจ ความลังเลสงสัย ความกังวลและไม่มั่นใจ ความไม่ปักใจเชื่อว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดหรือควรทำแบบไหนดี
    ดังนั้นจิตที่ยังมีนิวรณ์ ๕ อยู่เช่นนี้ ย่อมจะไม่สามารถเป็นสมาธิได้ ต้องฝึกเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะสามารถกำจัดนิวรณ์ได้ ซึ่งการทดลองนี้สอดคล้องกับมาตรฐานสัญญาณคลื่นสมองอัลฟ่าผ่อนคลายเมื่อหลับตาลง ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดในระยะแรก
    ฉะนั้นทำให้เรารู้ว่าการสวดมนต์ก่อนทำสมาธิจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจิตเราจะจดจ่อกับบทสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองอัลฟ่าเกิดขึ้น และคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องจนหลังการทดลองอีก ๕  นาที ซึ่งเป็นช่วงที่เข้าสู่การทำสมาธิได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อฝึกบ่อยๆนิวรณ์ ๕ ก็จะหมดไป
    ที่แน่ๆฝึกสวดมนต์ควบคู่กับการทำสมาธิ ฝึกบ่อยๆจิตใจจะอิ่มเอิบหน้าตาสดใสสุขทั้งกายสุขทั้งใจเรียกว่าสุขนอกสุขใน ตัวจะเบาโล่ง ผัวฝึกได้ เมียฝึกดี โรคภัยไม่เบียดเบียน ฮ่าๆๆ
                            -------------------------------------------------------------
 
  

blog comments powered by Disqus