เรื่องเล่าสุขภาพ

ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๘
ส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๕๘
                   ศุภฤกษ์ ปีใหม่          ขออวยชัย  ให้ทุกท่าน
                 จงสุข ทั่วหน้ากัน         สุขสราญ  ทั้งกายใจ
                
จำรัส เซ็นนิลนี้            มีสิ่งดี ที่มอบให้
                 ในเว็ป  ไขว่คว้าไป      สมุนไพร ใกล้กายเรา
                    ดั้นด้น  สืบเสาะหา    แหล่งหยูกยา  ตามป่าเขา
                  รอนแรม  ตามลำเนา   หวังบรรเทา  ทุกข์โรคภัย
                  เว็ป
Jamratnet          ขอเป็นเกร็ด ความรู้ให้
                  รักษา  โรคโพยภัย     สุขปีใหม่ ตลอดเทอญ

blog comments powered by Disqus