เรื่องเล่าสุขภาพ

อาชีพนักข่าวกระจอกข่าว  ตัวน้อยน้อย บินลอยล่อง
สัญจรท่อง เจาะข่าวไป  ในทุกที่
เยือน ทั่วทิศ ถิ่นไทย เอื้อไมตรี
นำข่าวดี สิ่งน่ารู้ ฝากผู้ฟัง
                                     จำรัส เซ็นนิล

blog comments powered by Disqus