เรื่องเล่าสุขภาพ

ข้อคิดสอนใจ
ข้อคิดสอนใจ

                     ขจัด    -    ความเห็นแก่ตัว
               เลิกเมามัว  -    การพนัน
               สร้างสรรค์ -    สัมมาชีพ
               เร่งรีบ        -   
การแทนคุณบุพการี


blog comments powered by Disqus