เรื่องเล่าสุขภาพ

วัดดำไรซอหรือวัดช้างเผือก
วัดดำไรซอหรือวัดช้างเผือก                   
วัดดำไรซอหรือวัดช้างเผือกสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งจังหวัดพระตะบองยังอยู่ในความปกครองของสยามประเทศ บนยอดจั่วของพระอุโบสถมีตราประจำพระองค์รัชกาลที่ ๕ประดิษฐานอยู่ ภาพโดยคุณสุเทพ  พวงมะโหด เพื่อนรักผมส่งตรงมาจากพระตะบอง กัมพูชา

   

blog comments powered by Disqus