เรื่องเล่าสุขภาพ

ยาไทยไม่แพ้ยาเทศ
 ยาไทยไม่แพ้ยาเทศ
    
ในอดีตถือว่าการเปิดเผยเรื่องแบบนี้ถือว่าลามกและไม่เหมาะสม ถึงถูกปกปิดมานานและไม่ส่งเสริม สมุนไพรดู่ทุ่ง ใช้ฝนทา มีมากที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ ๓๑,๒๕๐ ไร่ มีลักษณะเป็นภูเขาทับซ้อนกัน ๓ ลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวลำน้ำโขง สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่สมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุม เป็นต้นกำเนิดของน้ำตก และลำธารใหญ่น้อยหลายสาย  

blog comments powered by Disqus