เรื่องเล่าสุขภาพ

คำคมโกวเล้ง
คำคมโกวเล้ง
             ขุนเขา ไม่ต้องสูงเด่น มีเพียงเซียนสถิตก็เลื่องชื่อ
          สายน้ำ ไม่ต้องลึกล้ำ มีเพียงมังกรอาศัย ก็ศักดิ์สิทธิ์

                                      -------------------------------

blog comments powered by Disqus