เรื่องเล่าสุขภาพ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙              สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ Jamrat.net ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ จงดลบันดาลให้แฟนคลับท่านผู้อ่าน
ทุกท่านจงมีความสุข สุขภาพแข็งแรงประสพความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
อุปสรรคอย่ามีและโชคดีตลอดปี-ตลอดไป
           
              ลาทีปีเก่าคล้อย                โรคเศร้าสร้อยโรมเร้ารัน
          เร่งรี่ หายฉับพลัน                 หุนหันจรลีไกล
              ลุ...สอง ห้า ห้าเก้า             พานพบเคล้า สุขกายใจ
          ศรีรัตนตรัย                           จำรัส ให้..สุขสันต์เทอญ

                                                                    จากใจ
                                                                จำรัส  เซ็นนิล
                                                                 Jamrat.net

 
ตามหาสมุนไพรที่เมืองปากซัน ลาว


                                                                                                                         

blog comments powered by Disqus