เรื่องเล่าสุขภาพ

ความสุข
ความสุข

                ความสุข  เปรียบเหมือนผีเสื้อ  หากคุณยื่นมือไปจับมัน
         บ่อยครั้ง ต้องคว้าน้ำเหลว   แต่..ถ้าคุณ
นั่งนิ่งๆ มันอาจจะบินมาเกาะ
          ที่..ตัวของคุณ

blog comments powered by Disqus