เรื่องเล่าสุขภาพ

ประสบการณ์
ประสบการณ์

               
" ประสบการณ์ที่สอนให้เข้าใจ สอนให้รู้จักความจริง  และสอนทุกเรื่อง
                            แต่...... ถ้าหากไม่รู้จักนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
                            แล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะมีประสบการณ์
                           ....... สมุนไพรก็เช่นเดียวกัน สามารถนำประสบการณ์ของผู้ป่วย
                            มาบอกต่อให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างกุศลต่อไป"
                                                  
                                                          ..............................

blog comments powered by Disqus