เรื่องเล่าสุขภาพ

ทั่วทิศถิ่นไทยสัญจรชัยนาท

ซ้าย ผอ.อุไรวรรณ

                              รายการทั่วทิศถิ่นไทยสัญจร
จันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ รายการทั่วทิศถิ่นไทย จะสัญจรไปเสวนากับเกษตรชุมชนบ้านไทย ที่ บ้านลุงทิพย์  พุฒเหมือน ต.เที่ยงแท้ อ.สวรรค์บุรี จ.ชัยนาท
ขอบคุณ ผ.สวท.ชัยนาท ผู้อำนวยการอุไรวรรณ  น้อยคำยาง และทีมงานเตรียมถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับฟัง สิ่งดีๆในพื้นที่ให้รับทราบ ที่ชัยนาทรับฟังได้ทาง ระบบ FM  ความถี่  ๙๑.๗๕ MHz.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. 

        ล่องเรือกับป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด คุณปรีชา ทองคำ (ขวา) รายงานสดครั้งอุทกภัยชัยนาท
 ผมถ่ายที่ชัยนาทขณะที่นกกำลังต่อกรกัน

                  

blog comments powered by Disqus