เรื่องเล่าสุขภาพ

มุมมองชีวิต
                                                                     มุมมอง..ชีวิต
                                                                จำรัส   เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
                                บางที สิ่งที่เลวร้ายและไร้ประโยชน์นั้น ก็ให้ประโยชน์ แก่เราอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน
      ลมเหนือ ที่แสนจะเยือกเย็น  แม้จะทำให้เราหนาวเหน็บจนเจ็บเนื้อ    แต่...มันก็ให้ผ้าห่มและเสื้อกัน   
      หนาวตัวใหม่แก่เรา
             แม้ขยะที่ไร้ประโยชน์ ถูกโยนทิ้งอยู่เกลื่นกลาด ก็ยังสามารถใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงเป็นปุ๋ยได้ไม่ยากนัก 
ในความเลวร้ายนั้น ยังมีความดีซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่  ในความไร้ประโยชน์ ก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้าง  ในความมืดก็ยังมีแสงสว่าง และแม้ในสีดำที่ดำสนิท ก็ยังอาจจะมองเห็นจุดสีขาวเล็กๆแทรกอยู่ได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ ไร้ประโยชน์เสียทีเดียว เพราะประโยชน์ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวมันเอง  แต่....ประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้หวังหรือต้องการประโยชน์เท่านั้น
                       เหมือนมีดแหลมคมที่วางอยู่เฉยๆจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีผู้หยิบนำมันไปใช้  คนจะไม่มีประโยชน์ต่อคนเลย หากไร้เสียซึ่งความรัก ความเข้าอกเข้าใจ ให้อภัยและเสียสละเพื่อกันและกัน  และแม้แต่....เชื้อโรคร้าย ก็ยังทำให้กลายเป็นวัคซีนฉีดป้องกันโรคได้
                     แน่นอน...
ไม่มีอะไรไร้ค่าเกินไปสำหรับชีวิตและชีวิตก็ไม่ได้ไร้ค่าเกินไปสำหรับอะไรบางสิ่งบางอย่างเลย  คนมีตำแหน่งใหญ่โต มีเงินมีทอง เขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เลย  ถ้าชั่วชีวิตของเขาเกิดมา ไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
                                                  ----------------------------------------------------------- 

blog comments powered by Disqus