เรื่องเล่าสุขภาพ

คติธรรมชีวิต
                                                                   คติธรรมชีวิต
                                                       “แสวงหา”
                                                                          จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
                  มีหลายคนอย่างเรียนรู้เรื่องของชีวิตให้จบ แต่เขาเหล่านั้นมักจบชีวิตไปก่อนอย่างน่าเสียดาย เพราะความไม่รู้ว่ามีสิ่งมีค่าอยู่ในตน  จึงต้องดิ้นรนเที่ยวแสวงหา สู้เหน็ดเหนื่อย ทุกข์ทรมานแทบตาย สุดท้ายชีวิตก็ไม่ได้อะไร ต้องเผชิญกับสุขปนทุกข์ ความสมหวังและผิดหวัง ความหวานชื่นและขมขื่นของชีวิตอยู่ร่ำไป
                  หากรู้สักนิดว่าสิ่งที่ตนกำลังแสวงหาอยู่นั้นอยู่ในกลางตัวเอง เข้าถึงได้ด้วยการหยุดนิ่งที่กลางกายภายในตน เมื่อนั้นชีวิตก็ไม่ต้องดิ้นรนต่อไป จะพบชีวิตภายในที่สุขแท้จริง เป็นชีวิตที่ยังความอยากให้หยุด ยังความทุกข์ให้คลาย ยังความตายให้เป็น ยังความเป็นให้ปลื้ม ยังความมืดให้สว่าง
ดั่งดวงอาทิตย์ยามกลางวัน ดั่งดวงจันทร์ยามราตรี ที่ขจัดความมืดให้หมดไปทั้งกลางวันและกลางคืน
                   นี่แหละ...คือเส้นทางการแสวงหาที่แท้จริงที่ทำให้รู้ว่าสุขที่แท้จริงของชีวิตนั้นคืออะไร อยู่ที่ไหนและจะเข้าถึงได้อย่างไร เมื่อทำได้อย่างนี้ ได้ชื่อว่าเกิดมาแล้วย่อมดำเนินชีวิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเกิดมาอย่างแท้จริง
                  ใครที่ยามจะนอนก็นอนไม่หลับกระสับกระส่าย แม้จะลุกจะเดินก็คิดแต่จะแสวงหา ก็ลองทบทวนบทบาทชีวิตเสียใหม่ แล้วปล่อยวาง ทำใจให้ โล่ง เบาสบาย  ความว่างจะได้เข้ามา แทนที่ ทำบ่อยๆ
แล้วจะพบความสุขอย่างน่าอัศจรรย์โดยไม่ต้องแสวงหาให้เหนื่อย ฮ่าๆๆ
                                                -----------------------------------------------------
 

   
     

blog comments powered by Disqus