เรื่องเล่าสุขภาพ

โรคอารมณ์
                                           โรคอารมณ์
                          “ สุขกายสุขจิตพิชิตอารมณ์”
                                                              จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง
                       ชีวิตคนเราล้วนมีปัญหาด้วยกันทุกคน จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่แต่ละคนก่อขึ้น ทุกปัญหาก็ล้วนนำมาซึ่งความว้าวุ่นเสมอ แต่ทว่าทุกปัญหาก็ล้วนมีทางออกเช่นเดียวกัน จะช้าหรือเร็วอยู่ที่การเรียนรู้ที่จะแก้ไขของแต่ละคน
                    ปัญหาของคนเราโดยภาพรวมก็มีอยู่ ๒ อย่าง คือปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ เช่น ความแก่ ความเจ็บ ความตาย สิ่งเหล่านี้ทำได้เพียงทุเลาเบาบาง หรือชะลอให้เดินทางช้าลงเท่านั้นเอง อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาที่แก้ไขได้ เช่นปัญหาที่เกิดจากความรู้สึกภายในของจิตใจที่ก่อให้เกิดความรัก  ความชัง ความโลภ ความโกรธ และความหลง สิ่งที่ทำให้ปัญหาภายในอันเป็นต้นขั้วของปัญหาทั้งมวลยุติลงได้ก็คือ “การรู้จักทำใจและการปล่อยวางความรู้สึกในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างรู้เท่าทัน”
                  ผมหยิบสมุดโน้ตที่ได้บันทึกสิ่งดีๆในชีวิตจากการเดินทางซึ่งมีข้อความข้อคิดคำคมที่น่าสนใจขอนำมาถ่ายทอดให้ได้อ่านกันเพลินๆจะได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในการแก้ปัญหาชีวิต
                 “ใครมองเห็นสัจจะธรรมคนนั้นก็หมดทุกข์ .....หนักที่สุด คือ ยึดติด เบาที่สุด คือวาง ว่างที่สุดคือปัญญา”    และอีกข้อความได้มาจากสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี    เป็นคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านบอกว่า “ คนเราทุกวันนี้ดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่มี และสุดท้ายทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกัน คือ ไม่ได้อะไร”
                 คนที่สุขภาพดีต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลทำให้มีความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางคุณธรรม สูตรสุขภาพดีคือ ไม่จมอยู่กับอดีต บางคนเรื่องสิบปียังขุดคุ้ยมาคุยแล้วก็ทะเลาะกันท่านเป็นไหมครับตอบหน่อย ฮ่าๆๆ ต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน   มีอารมณ์ขันเป็นนิจ บางคนหน้าบูดหน้างอ หน้าบูด กลุ้มๆทั้งชาติเจอกันเป็นวืดฉุนเฉียว โมโหโทโสเหมือนแก็สเจอไม้ขีด ฮ่าๆๆ    อยากมีความสุขต้องดูแลจิตวิญญาณ สานสัมพันธ์ในครอบครัว อย่ามัวซึมเฉย เปิดเผยความสุข ทุกข์นักก็พักผ่อน
                โรคทางใจที่ท่านต้องสำรวจตัวเองว่ามีหรือไม่ถ้ามีให้ตัดทิ้งแล้วความสุขจะพรั่งพลูมาเอง
โรคทางใจมี ๑๐ ชนิดใหญ่ๆ คือ ไม่เข้าใจ ตามใจ ไม่ใส่ใจ ชะล่าใจ เผลอใจ ล่อใจ ไม่มีจิตใจ จำใจ เจ็บใจ ติดใจ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ ถ้ามีใจอันประทุษร้ายแล้ว จะพูดก็ตาม จะทำก็ตาม ความทุกข์ย่อมติดตามไป เพราะเหตุนี้เสมือนล้อเกวียนตามรอยเท้าโคฉันนั้น     ถ้าใจผ่องใสแล้ว จะพูดก็ตาม จะทำก็ตาม ความสุขย่อมติดตามไป เพราะเหตุนั้นเสมือนเงาตามตัวฉันนั้น
          ความสุขทางกายก็ต้องออกกำลังกาย ต้องใช้ความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่งเป็นหลัก เอากำลังออกแล้วจะได้กำลังกลับมา  ความสุขทางจิตใจ ต้องทำใจให้นิ่งเรียกว่าสมาธิเสมือนให้กำลังแก่ใจแล้วจะได้กำลังใจฮ่าๆๆ
         ความทุกข์มิใช่สิ่งที่เราต้องเสพและใฝ่แสวงหา แต่เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจและทำให้ดับลงในแต่ละขณะ ความทุกข์มิใช่สิ่งที่ต้องกักขังไว้ในใจ แต่เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจและสลัดให้หลุดออกจากใจต่างหาก
        และการเข้าถึงความดีสูงสุดภายในตน หัวใจจะต้องปรับปรุงให้ถูกต้อง และในการมีหัวใจที่ถูกต้อง คุณจะต้องมีความคิดที่ชัดเจนและเข้าถึงสัจจะ การจะทำชีวิตแต่ละขณะให้มีความสุขก็ มิใช่อยู่ที่ว่าเราแสวงหาสิ่งใดมาเติมเต็มให้กับตัวเองเท่านั้น แต่ต้องเรียนรู้ที่จะถ่ายเทสิ่งที่มีอยู่ให้ออกไปจากชีวิตด้วยความพอดีด้วยเช่นกัน ชีวิตจึงจะมีความสุขเช่นนี้แล ฮ่าๆๆ
                                   ----------------------------------------------------------------
              

blog comments powered by Disqus