เรื่องเล่าสุขภาพ

ไตเสื่อม
                                                              ไตเสื่อม
                                  “ฟื้นฟูด้วยเกล็ดพญานาคราช”
                                                                 จำรัส   เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
             ช่วงเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๘ ผมเดินทางผ่านอำเภอนาหว้า ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของ จังหวัดนครพนม
เล่ากันว่าดั้งเดิมอำเภอนี้มีชนเผ่าได้อพยพมาจากตอนเหนือของเมืองหลวงพระบางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นชนกลุ่มแรก ซึ่งประกอบด้วย ชนเผ่าผู้ไท ไทญ้อ และไทยอีสาน สมัยเมื่อเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่นั้น จะมีต้นหว้าขึ้นอยู่ทั่วไปจึงเรียกหมู่บ้านว่าบ้านนาหว้าและเป็นอำเภอนาหว้าในปัจจุบัน

             อำเภอนาหว้ามีพระธาตุประสิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในแถบนี้ภายในเจดีย์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ รวม ๑๔ พระองค์ และดินจากสังเวชนียสถาน ๔ แห่งคือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงพระธรรมเทศนา และปรินิพพานและพระพุทธรูปที่พบในเจดีย์องค์เก่ามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุด้วย พระธาตุนี้ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดธาตุประสิทธิ์
           เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาวัดเทพประสิทธิ์ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้น (กฐินส่วนพระองค์)
          ที่อำเภอนี้ผมได้พบกับหมอพื้นบ้านชื่อหมอเติม  ไกรรัตน์ ที่สืบทอดตำรายาสมุนไพรมาจากคุณปู่ ซึ่งเป็นหมอยาพื้นบ้านที่บ้านนาทม อยู่ไม่ไกลจากอำเภอนาหว้า  และปู่ของปู่หมอเติมชื่อขุนไกรก็เป็นหมอพื้นบ้านเหมือนกันเรียกว่าสืบทอดกันมายาวนานหลายช่วงอายุคน หมอเติมเล่าให้ผมฟังว่า สมัยเด็กๆก็จะช่วยคุณปู่ในการจัดเก็บสมุนไพรแต่ละชนิดให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการหยิบใช้ และติดตามปู่ไปหาสมุนไพรในป่าตามเทือกเขาต่างๆทั้งภูวัว ภูลังกาและภูพาน จนจำชื่อสมุนไพรทุกชนิดได้จนขึ้นใจ ขอเพียงได้เห็นและรู้สรรพคุณของตัวยาด้วย

        หมอเติมได้แนะนำให้ผมได้รู้จักสมุนไพรเกล็ดพญานาคราช ซึ่งมีสรรพคุณในการล้างพิษไต และบำรุงฟื้นฟูไตเสื่อม ลักษณะเป็นแท่งแข็งยาประมาณคืบเดียว โค้งมนเหมือนหลังเต่าด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งจะแบนเรียบมองผิวเผินก็เหมือนเกล็ดพญานาค สมุนไพรเกล็ดพญานาคราชนี้จะมีเฟิร์นเล็กๆละเอียดขึ้นเกาะเป็นสีเขียวเต็มไปทั้งแท่ง ส่วนด้านที่เรียบจะเกาะบนโขดหินที่มีความชื้นในป่าตามเทือกเขาต่างๆ
       การรักษาผู้ป่วยโรคไต เพียงนำสมุนไพรเกล็ดพญานาคราชประมาณ ๕-๖ ชิ้นไปต้มกับน้ำ ๑ ลิตร พอเดือดก็ยกลงจากเตาพออุ่นดื่มครึ่งแก้วก่อนอาหาร ๓ เวลา และก่อนนอน สมุนไพรเกล็ดพญานาคราชก็จะไปขับสารพิษที่ไต และช่วยฟื้นฟูไต ให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนปกติ หรือจะใช้สมุนไพรเกล็ดพญานาคราชฝนกับน้ำมะนาวดื่มแก้นิ่วในไตก็ได้


      สมุนไพร “เกล็ดพญานาคราช” ค่อนข้างหายาก และมีผู้รู้ถึงสรรพคุณเพียงไม่กี่คน นอกจากหมอพื้นบ้านที่ได้สั่งสมองค์ความรู้สรรพคุณของสมุนไพรชนิดมายาวนานเท่านั้น นับเป็นการบังเอิญที่โชคดีในชีวิตที่ผมได้หยิบได้จับได้ดมและได้ลองต้มกินมาแล้ว ไตเสื่อมไม่เสื่อมไม่รู้กินป้องกันไว้ก่อน สบายใจฮ่าๆๆอย่างน้อยก็ได้เขียนได้คุยว่ารสชาติมันเป็นอย่างไร ? ฝาดๆครับ อย่างไรก็ตามลางเนื้อชอบลางยา สอบถามหมอเติม  ไกรรัตน์ เพิ่มเติมได้ที่ ๐๘-๑๐๕๓-๗๘๒๘
     ขอย้ำท่านผู้อ่านว่า ไม่ใช่สมุนไพร “เกล็ดนาคราช” หรือ “เบี้ยไม้” ที่ภาคเหนือเขาเรียกกันนะครับ และก็ไม่ใช่ “ว่านพญานาคราช” ที่ชาวบ้านชอบปลูกในกระถางคล้ายต้นกระบองเพชรบางต้นคดงอชูยอดขึ้นมามองเผินๆคลายพญานาค ใช้ป้องกันงู สัตว์มีพิษ คนละชนิดกันแต่ชื่อเรียกใกล้เคียงกัน
                                        ------------------------------------------------------------------
 
                           
         
         
       
          
          

blog comments powered by Disqus