เรื่องเล่าสุขภาพ

พลังจิตบำบัด
พลังจิตบำบัดโรค
                                          จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง
   บ่ายวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณปราณีต  หอมศิริ ๐๘-๕๐๒๒-๑๔๙๐
บอกว่า มีอาจารย์ท่านหนึ่งใช้พลังจิตบำบัดโรค ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง หัวใจ ไมเกรน เรียกว่าแทบทุกโรคในร่างกาย ด้วยความเชื่อและเห็นมากับตัวเอง ตอนแรกก็ไม่เชื่อ แต่ครั้งหนึ่งมีผู้ป่วย ๒ รายเป็นโรคมะเร็ง นอนรักษาตัวที่ โรงพยาบาล หมอจะส่งกลับบ้าน เพราะอาการหนัก  แต่หลังจากอาจารย์ท่านนี้ เข้าไปรักษาให้ถึงเตียงคนไข้ คนไข้ทั้งสองราย ก็รอดมาได้ราวปฎิหาริย์
 ผมได้ที่อยู่ท่านแล้ว จะนัดหมายสัมภาษณ์มาฝากทุกท่านเร็วๆนี้ ( รักษาฟรี)

-------------------------------------------------- 

blog comments powered by Disqus