เรื่องเล่าสุขภาพ

มหัศจรรย์ดอกเกลือ
                                 มหัศจรรย์ดอกเกลือ
                   “ อัญมณีล้ำค่าชาวนาเกลือสู่สบู่ระดับสากล”
                                                         จำรัส  เซ็นนิล   รวบรวม/เรียบเรียง
            ถ้าเอ่ยถึงเกลือทุกคนรู้จักเพราะอยู่คู่ครัวคนไทยมาเนิ่นนาน แต่ถ้าพูดถึงดอกเกลือหลายคนคงต้องสงสัยว่าเกลือมีดอกด้วยหรือ ต้องทำการเข้าใจก่อนว่า เกลือ เป็นแร่ธาตุทางโภชนาการชนิดหนึ่ง โดยหลักแล้วคือโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) ซึ่งสามารถสกัดได้จากสัตว์และพืช แต่เกลือจากพืชบางชนิดอาจเป็นพิษ เกลือบริโภคสามารถผลิตได้จากน้ำทะเลหรือดินเค็ม เป็นเครื่องปรุงอาหารที่ให้รสเค็มที่มีมาตั้งแต่โบราณ สามารถใช้ถนอมอาหาร         ชนิดของเกลือ มี ๒ ชนิด คือ เกลือสมุทร (Sea salt)  เป็นเกลือที่ได้จากสูบน้ำทะเลเข้ามาขังไว้ในที่นา ผึ่งแดดและลมจนน้ำระเหยเหลือแต่ผลึกเกลือสีขาว และ เกลือสินเธาว์ หรือ เกลือหิน เป็น เกลือที่ได้จากดินเค็ม โดยการปล่อยน้ำลงไปละลายหินเกลือที่อยู่ใต้ดินแล้วจึงสูบน้ำกลับขึ้นมาตากหรือต้มให้น้ำระเหยไป
         ลักษณะของเกลือ มีเกลือเม็ด ผลิตโดยชาวนาเกลือทะเลและผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ด้วยวิธีตาก นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การดองผักผลไม้ และไอศกรีม เกลือป่น ผลิตโดยโรงงานเกลือป่นที่ซื้อเกลือเม็ดจากชาวนาเกลือมาแปรรูปเป็นเกลือป่น และผู้ผลิตเกลือสินเธาว์ด้วยวิธีการต้ม เกลือป่นที่ไม่ต้องผ่านการแปรรูปนิยมทำเป็นเกลือบริโภคตามบ้านเรือน
         ทุกชีวิตที่เกิดมาจะขาดเกลือไม่ได้ โดยเฉพาะการดำรงและการพัฒนาของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าในชีวิตประจำวันหรือในการผลิตทางเกษตร ตลอดจนถึงอุตสาหกรรม เกลือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน จนมีผู้กล่าวว่า เกลือนั้นเป็นของธรรมดาที่มีค่ามหาศาลดั่งทองคำ
          ถ้าย้อนรอยประวัติศาสตร์ เราจะทราบว่าการค้าเกลือ และการต่อสู้แย่งชิงเกลือ เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่เกลือเป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง พ่อค้าเกลือในแคริบเบียนจะเก็บเกลือไว้ในห้องใต้ดิน ชาวจีน ชาวโรมัน ชาวฝรั่งเศส ชาวเวนิซ ตระกูลฮัพเบิร์ก และรัฐบาลอื่นๆ อีกมากมายได้เก็บภาษีเกลือเพื่อหาเงินในการทำสงคราม มีการจ่ายเกลือเป็นค่าจ้างให้แก่ทหาร และคนงานด้วยเพื่อแทนเงินตรา ใครก็ตามที่ครอบครองเกลือจะเป็นผู้มีอำนาจ
       
    

         เกลือเป็นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์จะขาดเสียมิได้ คนที่มีน้ำหนัก ๗๐ กิโลกรัมในร่างกายจะมีเกลือประมาณ ๑๕๐ กรัม เลือดในร่างกายมนุษย์มีเกลืออยู่ประมาณ ๕ ใน ๑,๐๐๐ ส่วน สำหรับในน้ำเหลืองไขสันหลัง และเหงื่อ ปริมาณของเกลือก็ยิ่งมีมากกว่า ถ้าหัวใจขาดเลือด ก็จะทำให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ กล้ามเนื้อขาดเกลือ จะทำให้เกิดอาการชัก ถ้าในกระเพาะอาหารขาดเกลือ ก็จะทำให้ระบบการย่อยไม่ดี หากขาดเกลือเป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้ไม่มีแรง
          โซเดียมคลอไรด์ ที่อยู่ในเกลือ ยังทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมความสมดุลของของเหลวในร่างกาย รักษาความดันโลหิตให้อยู่ระดับปกติ ช่วยควบคุมระดับความเป็นกรด – ด่างของเลือด ช่วยขับร้อน แก้อาหารเลือกออกตามไรฟัน บำบัดอาการท้องเฟ้อ   เกลือยังมีประโยชน์อีกมากมาย ไม่ว่าจะนำมารักษาโรค ปรุงอาหาร ถนอมอาหาร บำรุงผิว
        โดยเฉพาะดอกเกลือ ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของเกลือ ที่เกิดจากขั้นตอนของการผลิตเกลือสมุทรอยู่ในแถบจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี
         สำหรับกระบวนการเกิด “ดอกเกลือ” เริ่มในช่วงเช้าขณะพระอาทิตย์ส่องแสงอ่อน ๆ น้ำทะเลในผืนนาเกลือจะถูกแดดและลมพัดให้แห้งจนได้ความเค็มประมาณ ๒๐-๒๕ ดีกรี  สิ่งแวดล้อมและอุณหภูมินี้ น้ำทะเลที่ชาวนาเกลือนำมาขังไว้จะเกิดเกสรเกลือ หรือ เกลือแรกเริ่มตกผลึก ที่ชาวนาเกลือเรียกว่า ดอกเกลือ
         ดอกเกลือนี้ จะเป็นผงเล็กๆ ลอยจับตัวกันเป็นแพอยู่เหนือน้ำในผืนนาเกลือ หากมีลมพัดมา ดอกเกลือนั้นมักจะลอยมาอยู่ตามขอบคันนา  ดังนั้นชาวนาเกลือจึงต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อรีบช้อนดอกเกลือขึ้นมา ก่อนที่แสงแดด และสายลมจะทำให้ดอกเกลือจมลงด้านล่าง
        ดอกเกลือที่ เก็บได้ในเวลาเช้าตรู่นี้จะมีไอโอดีนสูง มีสีสันขาวเป็นประกายแวววาว รสชาติเค็มอมหวาน เป็นดอกเกลือที่สะอาด เพิ่งเกิดใหม่ๆ ไม่ได้สัมผัสกับพื้นดิน หรือตากลม ตากฝุ่นอยู่นาน มีแร่ธาตุต่างๆสูงมาก จึงมีคุณภาพสูง อีกทั้งเพราะมีปริมาณน้อย ส่วนใหญ่ชาวนาเกลือจะเก็บไว้กินเอง เพราะอร่อย รสไม่เค็มมากมีรสหวานอยู่ด้วย ทำอาหารอร่อยและช่วยให้อาหารสุกเร็วด้วย

    

    ผมขับรถผ่านเส้นทางพระราม ๒ อ.บ้านแหลม เพชรบุรี แต่ละครั้งจะเห็นวิถีชีวิตการทำนาเกลือของชาวนาเกลือที่นี่ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งทำนาเกลือที่สืบทอดมานานหลายชั่วอายุคนบางครั้งเห็นการปรับพื้นที่ทำนาเกลือ บางครั้ง เห็นการปล่อยน้ำทะเลเข้านาเกลือ เห็นบางแปลงมีสีแดงๆกำลังตกผลึกของเกลือ เห็นขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต การลำเลียงเกลือของแรงงานจำนวนมากๆเดินผ่านนาเกลือ เห็นภาพสะท้อนกับน้ำทะเลในผืนนา จนอดไม่ได้ที่จะต้องจอดรถบันทึกภาพแทบทุกครั้ง
        เคยสอบถามชาวนาเกลือแถบบ้านแหลมเพชรบุรี หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สมัยก่อนคนที่นี่จะใช้ดอกเกลือละลายกับน้ำแล้วเช็ดตัว จะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้ อย่างพวกที่เป็นเกลื้อน เป็นกลาก หายหมด

     

   ล่าสุดลูกหลานชาวบ้านแหลมเพชรบุรี ได้ทำสบู่ดอกเกลือ เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก เป็นโอท็อป เชิดหน้าชูตาของชาวบ้านแหลม นำออกจำหน่ายในงาน “เกลือจะหวาน..ก็งานเนี้ยะ ART OF SALT” แห่งเดียวในเมืองไทย ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะมีคุณสมบัติช่วยในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ปรับสภาพผิว ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ช่วยลดรอยช้ำใต้ดวงตา และช่วยทำให้เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วหลุดออก สามารถดูดซับผ่านผิวหนังได้ดี
    หลังจากนั้นก็ได้วิจัยและพัฒนาสูตรสบู่ดอกเกลือซ้ำแล้วซ้ำเล่าในห้อง LAP  ทดลองกับผู้ใช้จนได้สูตรที่สมบูรณ์ มั่นใจในสรรพคุณ นาม Saltvillage สบู่ดอกเกลือบำรุงผิวหน้า ที่บวกเอาการล้างหน้าและการบำรุงผิวเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่า Fleur de sel Facial Soap
    จนถึงวันนี้มีการสั่งจองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ใช้ต่างบอกต่อ หลังจากใช้แล้วไม่เกิดอาการแพ้ หายคัน สิวฝ้าหาย หน้าชุ่มชื้น ชะลอวัย  สบู่ดอกเกลือ “  Fleur de sel Facial Soap” นอกจากมีดอกเกลือคุณภาพดีจากอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรีแล้ว ยังมีสารสกัดอีก ๖ ชนิด คือ คอลลาเจนจากทะเลน้ำลึก สาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายแดง อาร์บูติน  เมือกหอยทาก ที่ผ่านการวิจัยระดับโลกมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการบำรุงผิวหน้า ฟื้นฟูเซลล์ผิว ลดรอยสิว กระ จุดด่างดำ ลดความหมองคล้ำ ป้องกันการเกิดสิว ฝ้า ลดริ้วรอย ปรับสภาพผิวทำให้ใบหน้าเต่งตึงกระชับ   สำหรับสุภาพสตรีที่ใช้เครื่องสำอางแล้วเกิดอาการแพ้ หันมาใช้สบู่ดอกเกลือ“  Fleur de sel Facial Soap” แล้วจะติดใจ เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยคุณภาพที่เหนือคำบรรยายจึงทำให้ สบู่ดอกเกลือ “Fleur de sel Facial Soap” เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ถึงกับมีการสั่งจองล่วงหน้า เพื่อเป็นของขวัญสำหรับคนรักสวยรักงาม ติดต่อได้ที่ ๐๘-๖๔๐๔-๐๖๑๐ หรือเข้าไปชมได้ที่ www.saltvillage.co
                                 ------------------------------------------------------------------------
 
  

blog comments powered by Disqus