เรื่องเล่าสุขภาพ

ภูมิคุ้มกันกองทัพพิทักษ์ร่างกาย
                            ภูมิคุ้มกันกองทัพพิทักษ์ร่างกาย
                                     
 “รักษาโรคมะเร็งได้”
                                                    จำรัส   เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
      เหตุที่หยิบยกเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเรามาเล่าสู่กันฟัง เพราะได้ใช้เวลานานในการศึกษา และพูดคุยกับแพทย์หลายสำนัก หมอพื้นบ้าน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ไม่ป่วย ทำให้มองเห็นภาพว่าการที่คนเราร่างกายอ่อนแอ เป็นจุดอ่อนให้เชื้อมะเร็งร้ายจู่โจมได้ง่าย แต่หากเราร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีก็สามารถต่อกรกับมะเร็งร้ายได้สบาย

      ระบบภูมิคุ้มกันเป็นชื่อเรียกโดยรวมของปฏิกิริยาของเซลล์ร่างกายที่สามารถจำแนกเซลล์และเนื้อร้ายของตนเองออกจากสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตนเอง เช่น แบคทีเรีย จุลินทรีย์ และไวรัส จากภายนอกร่างกาย เมื่อแหลมเล็ดรอดเข้ามา ในร่างกายภูมิคุ้มกันก็จะทำลายและกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้
     องค์ประกอบโดยพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือภูมิคุ้มกันสืบทอด ( Innate Immune )  และภูมิคุ้มกันได้มาหลังเกิด ( Acguired Immune )
       ภูมิคุ้มกันสืบทอดประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือดขาว กรดในกระเพาะอาหาร น้ำมันที่ผิวหนัง สารอินเตอร์ลิวคิน และสารอินเตอร์เฟียรอนในเลือด ภูมิคุ้มกันสืบทอดสามารถเอาชนะต่อข้าศึกอ่อนแอที่รุกเข้าสู่ร่างกาย
       ส่วนภูมิคุ้มกันได้มาหลังเกิดประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆที่เข้าสู่ต่อมไทมัส ต่อมไทรอยด์ ม้าม  และตับ เพื่อการฝึกอบรมเป็นหน่วยจู่โจมพิเศษ ฮ่าๆๆ หน่วยนี้มีภูมิคุ้มกันมากกว่า ๑๐  ชนิด ที่มีความเก่งหลายๆด้าน มีหน้าที่แตกต่างกัน แบ่งหลักๆเป็น ๕ กองพล คือ แมโครเฟจเซลล์ เนเชอรัลคิลเลอร์เซลล์ บีเซลล์  คิลเลอร์ทีเซลล์ และ เฮลเปอร์ทีเซลล์

      เซลล์หน่วยจู่โจมพิเศษในระบบภูมิคุ้มกันนี้ เปรียบเสมือนกองทัพที่ผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ลาดตระเวนทุกซอกทุกมุมของร่างกายตลอดเวลาไม่เคยหยุด เพื่อตามล่าข้าศึกที่มารุกราน ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส และจุลินทรีย์ต่างๆ สองในสามของหน่วยนี้อยู่ในและนอกของอวัยวะย่อยอาหาร และอีกหนึ่งหน่วยจะไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดและน้ำเหลือง
     ท่านผู้อ่านครับ ระบบภูมิคุ้มกันหน่วยจู่โจมพิเศษนี้ ต้องการยุทธปัจจัย อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่จะมาเสริมทัพให้แข็งแกร่ง เช่น โปรตีน เกลือแร่ กรดไขมัน วิตามิน เอนโซม์ กรดอมิโน  ไม่ไช่เบียร์  หล้า ไวน์ ฮ่าๆๆ
                                   -------------------------------------------------------------
 
   
    
     
                                         

blog comments powered by Disqus