เรื่องเล่าสุขภาพ

ความลับ "มะเร็งร้าย"
                                         ความลับ “มะเร็งร้าย”
                               รู้เขารู้เรา รบต้องชนะ”
                                                 จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
                คนเราทุกคนจะมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกาย  ซึ่งเซลล์มะเร็งเหล่านี้จะไม่ปรากฏด้วยวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐาน จนกระทั่งมันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในระดับพันล้านเซลล์ อันอาจจะเกิดจากสภาพภูมิประเทศสิ่งแวดล้อม รวมถึงอาหารการกินที่เราป้อนเข้าสู่ร่างกายที่เต็มไปด้วยสารพิษสะสมในแต่ละวัน
ทำให้เจ้ามะเร็งร้ายฝังรากลึกจนสุดจะเยียวยา
                แต่ถ้าหากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงเพียงพอ เซลล์มะเร็งเหล่านี้ก็จะถูกทำลายและป้องกันไม่ให้เกิดการขยายตัวและกลายเป็นเนื้องอก เมื่อใดก็ตามถ้าร่างกายเป็นมะเร็ง ก็แสดงว่าคนนั้นบกพร่อง เกี่ยวกับโภชนาการ ซึ่งอาจเกิดจากยีน สิ่งแวดล้อม อาหารและปัจจัยอื่นๆในการดำรงชีวิต
                เพื่อเอาชนะภาวะบกพร่องเกี่ยวกับโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงประเภทของอาหารรวมทั้งสารอาหารบางอย่าง จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันภายในร่างการแข็งแรงขึ้น และวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะมะเร็งปีศาจร้ายได้คือ การไม่ให้อาหารที่เซลล์มะเร็งชอบ ถ้ามันได้รับมันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีพลัง เราต้องให้มันอดโซ ดองมันไว้ ขังมันไว้อย่าให้มันมีพลัง
             ธรรมชาติของมะเร็งจะมีผนังโปรตีนห่อหุ้มเซลล์ของมันไว้ การที่เรางดหรือรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลง จะทำให้มีเอ็นไซม์เหลือมากพอ ที่จะนำมาใช้โจมตีกำแพงโปรตีนที่ห่อหุ้มเซลล์มะเร็ง และช่วยให้เซลล์ของร่างกายสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นง่ายขึ้น
             มะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์กับจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ การป้องกันเชิงรุกและการคิดในเชิงบวกจะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดจากการทำสงครามกับมะเร็งปีศาจร้ายนี้ได้ หาเวลาอ่านข้อมูลเรื่องมะเร็งจากเว็บ Jamrat.net ให้มากๆเพราะมีประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยหลายราย มาบอกเล่า เพื่อสะสมองค์ความรู้มาสร้างภูมิคุ้มกัน
          เซลล์มะเร็งไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนเป็นจำนวนมาก ซึ่งการออกกำลังกายทุกวัน และการหายใจลึกๆ จะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น จะเห็นว่าผู้ป่วยมะเร็งหลายรายชอบนั่งสมาธิฝึกลมหายใจ ทำให้อาการป่วยดีขึ้นตามลำดับ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำลายเซลล์มะเร็ง
          การรักษามะเร็งแผนปัจจุบัน มักใช้การผ่าตัด ฉายแสงและให้ยาเคมีบำบัด  การผ่าตัดนับเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนป่วย ถ้าหากอาการไม่หนักจนเกินไป การผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อร้ายออกไปก็อาจหายขาดได้ ในมะเร็งบางประเภท เช่นมะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูก  แต่ถ้าเป็นมะเร็งในอวัยวะที่สำคัญ เช่นตับ  ไต หัวใจ ปอด การผ่าตัดก็ไม่อาจทำได้
          สำหรับการฉายรังสีและการให้เคมีบำบัดหรือคีโม จะทำให้มะเร็งหายไปจากอวัยวะที่เป็นได้จริง แต่มันก็จะไปทำลายอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายไปด้วย สรุปแล้วกระเทือนไปทั้งร่างกายทำให้ต้องนอนรอวันตายร่นเข้ามา ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ในระยะใกล้อย่างไม่อาจหลีกหนีพ้นไปได้

          การใช้ยาสมุนไพรหรือธรรมชาติบำบัดจึงเป็นอีกความหวังในการเยียวยาที่ไม่มีผลกระทบกับอวัยวะใกล้เคียง สมุนไพรจะเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง มีพลังในการต่อกรกับมะเร็งร้าย  จุดที่สมุนไพรมุ่งเข้าสู่จุดหมายคือต่อมน้ำเหลือง และไขกระดูก ซึ่งมีหน้าที่สร้างภูมิต้านทาน นี่คือยุทธศาสตร์ที่สำคัญของยาสมุนไพร  หมอพื้นบ้านหลายคนบอกผมว่า คนเราถ้าน้ำเหลืองเสียจะทำให้เกิดโรคได้แทบทุกโรค รู้เช่นนี้แล้วต้องระวัง และเตรียมตัวให้พร้อม รู้เขารู้เรา สบายใจ
แม่ทัพดี ขุนพลดี อาวุธดี เสบียงดี มีหรือจะรบแพ้ ฮ่าๆๆ
                                 ------------------------------------------------------------- 

blog comments powered by Disqus