เรื่องเล่าสุขภาพ

โรคด่างขาว
                                                            โรคด่างขาว
                                    
บำบัดด้วยสูตรเครื่องแกงเผ็ด
                                                                        
    จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง

             โรคด่างขาวไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและไม่ใช่โรคติดต่อ  แต่ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในการเข้าสังคมได้ เนื่องจากกลัวสังคมรังเกียจ อาจเข้าใจผิดว่าเป็นโรคติดต่อ เช่นกลาก เกลื้อน บางรายถ้าเกิดบนใบหน้าต้องใช้เครื่องสำอางเพื่อพรางรอยขาว ถ้าเป็นที่หน้าผากก็ต้องเปลี่ยนทรงผมเพื่อใช้ผมปกปิด ถ้าเป็นที่แขนขาก็ต้องใช้เสื้อแขนยาวกระโปรงยาวๆคอยปกปิดไม่ให้สังคมรับรู้
             โรคด่างขาว (Vitiligo) ในวงการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าสาเหตุความผิดปกติของกระบวนการสร้างเม็ดสี (Pigment) อาจเกิดจากการสะสมของสารบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์เม็ดสี หรืออาจเกิดจากการสร้างภูมิต้านทานที่ผิดปกติ ทำให้เกิดการทำลายเม็ดสีของตนเอง
             สำหรับการรักษาโรคด่างขาวปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาที่เป็นผลชัดเจนวิธีใดวิธีหนึ่ง จึงใช้แนวทางการรักษาแบบผสมผสานกัน ในคนไข้ที่เป็นน้อยแพทย์อาจเลือกใช้การปรับสมดุลสีผิวทดแทน หรือการใช้เครื่องสำอางช่วยปกปิดรอยด่างขาวในรายที่พบเป็นวงกว้าง แนวทางการรักษาสามารถทำได้ด้วยวิธีผสมผสาน กัน คือการใช้ยาทาอาจทายาร่วมกับการตากแดดหรือการฉายแสง UV เพื่อกระตุ้นเม็ดสี ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนด
          และการใช้ยารับประทาน ในกรณีที่ทายาไม่ได้ผลหรือในรายที่เป็นมาก อาจทายาร่วมด้วยและตากแดดหรือฉายแสง UV  หรือการใช้เลเซอร์ เพื่อกระตุ้นเม็ดสีบริเวณนั้น ต้องทำสม่ำเสมอ และต่อเนื่องหลายครั้ง เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ อาจรักษาร่วมกับทายา
            นอกจากนั้นยังมีการปลูกถ่ายเม็ดสี ซึ่งสามารถทำในบริเวณที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น การปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีเป็นการรักษาที่ได้ผลดีแต่ทำได้ครั้งละไม่มาก อาจต้องทำซ้ำๆ หลายครั้ง
           สำหรับแนวทางการรักษาแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านที่หมอพื้นบ้านนำมารักษาผู้ป่วยโรคด่างขาวจะใช้สูตรเครื่องแกงเผ็ด สูตรนี้ประกอบด้วยเครื่องปรุงคือ พริกแห้งย่างไฟให้สุก ๑๐ เม็ด ตะไคร้หั่นเป็นฝอย ๑  ต้น  ข่าหั่น ๕  แว่น หัวหอมย่างไฟสุก ๕ หัว  กระเทียมย่างไฟสุก ๑๐ กลีบ  พริกไทยล่อน ๑๐  เม็ด คำว่าพริกไทยล่อนบางท่านอาจไม่เข้าใจ ต้องทำความเข้าใจว่า พริกไทยล่อนคือพริกไทยที่ได้จากผลสุกของของพริกไทยเมื่อผลสุกแล้วจะเก็บเอามาใส่รวมกันไว้ในกระสอบ แช่น้ำไว้ อาจใช้ไม้ทุบเบาๆจนเปลือกนอกที่มีสีแสดแดงล่อนและหลุดออกหมด แล้วจึงเอาไปตากแดดให้แห้ง จะได้พริกล่อน เมล็ดมีสีค่อนข้างขาวนวล แข็ง ผิวเรียบ
        ส่วนผสมเพิ่มเติมอีกมีใบมะกรูดหั่นเป็นฝอย ๕ ใบ กานพลู ๓ ดอก รากผักชีหั่นเป็นฝอย  ๑ ช้อนชา
 ลูกยี่หร่า  ๑ ช้อนชา  นอกนั้นมีผิวมะกรูดหั่นฝอย   ลูกกระวาน  ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ อบเชย เกลือแกง กะปิ ทั้งหมดอย่างละ ๑/๒  ช้อนชา และน้ำปลา น้ำตาลปี๊บ  พริกชี้ฟ้า เขียว-แดง น้ำส้มมะขามเปียก อย่างละพอประมาณ
       หลังจากนั้นนำเครื่องแกงทั้งหมดโขลกให้ละเอียดนำมาตั้งไฟบนกระทะแล้วเติมหัวน้ำกะทิเข้าไปอีก ๑ ถ้วย แล้วผัดเครื่องแกงให้ร้อนจนเดือดเกิดไอขึ้นมา แล้วเอาอวัยวะส่วนที่เป็นโรคด่างขาว รมไอระเหยของเครื่องแกงเผ็ดนั้น ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที จึงหยุดรม ทำอย่างนี้วันละ ๑  ครั้ง ติดต่อกัน ๗ วัน หรือมากกว่านั้น จนอาการโรคด่างขาวค่อยๆหายไป
                                                                --------------------------------- 

blog comments powered by Disqus