เรื่องเล่าสุขภาพ

ขอบคุณแฟนคลับ
                                             ขอบคุณแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศ
                                                         จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง

                       ต้องขอขอบคุณแฟนคลับที่ได้ติดตาม เป็นกำลังใจ ให้กับ
Jamrat.net  ในบางประเด็นก็ช่วยผมตอบ ช่วยผมค้นหา ต่างช่วยเหลือให้คำแนะนำซึ่งกันและกัน ผมรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่าน และจะตั้งใจค้นหาสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านตลอดไป
                        ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มงานจนบัดนี้วันนี้ ๑๒ สค.๒๕๕๙ มีแฟนคลับเข้าเยี่ยมชมทั่วโลก
สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสามคน ผมได้บันทึกภาพการติดตามรับชมตามจุดต่างๆในแผนที่โลกมาให้ชม เข้าใจว่าเป็นเพื่อนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดน บ้างก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้

          จุดเหลืองๆคือผู้ที่กำลังรับชมเว็บ Jamrat.net

                     ถึงแม้ไม่ได้พบหน้าค่าตา แต่ก็มีความสนิทเหมือนญาติที่คุ้นเคย ผมไปไหนพบอะไรดีก็พยายามเขียนมาเล่าสู่กันฟัง ส่วนทุกท่านก็เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันทางเว็บบอร์ดกระดานสนทนาที่ผมได้จัดต้อนรับไว้แล้ว ช่วยกันเขียน ช่วยกันแนะนำ สะสมกองบุญช่วยเหลือเพื่อนที่ต้องทนทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บให้รอดพ้นจากบ่วงกรรมร่วมกัน                  ขอบคุณอีกครั้งสำหรับ
คุณ Sam  วิชิต Lucky ประเสริฐ สุภีร์  นิ่มนวล และอีกหลายๆท่านที่กล่าวไม่หมด ที่เฝ้าคอยติดตามเป็นจิตอาสาช่วยเหลือแนะนำผ่อนหนักเป็นเบา นับเป็นกุศลที่สูงส่งขอให้ท่านได้รับส่วนบุญนี้ร่วมกัน มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงและมีความสุข การให้ทานความรู้ก็ถือเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่

 
             

blog comments powered by Disqus