เรื่องเล่าสุขภาพ

หมอเตี้ยหมอจับเส้นชั้นเซียน

                                                  หมอเตี้ย  

                                 “  หมอนวดจับเส้นชั้นเซียน ”          
                                                         จำรัส   เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
    การนวดเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน นับเป็นการบำบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนคล่องสามารถนำออกซิเจนและอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆภายในร่างกายได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ร่างกายขับของเสียได้ดี  ช่วยให้หลอดเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่สะสมพิษตกค้าง กล้ามเนื้อที่เกร็งเพราะมีสารเคมีตกค้างคลายลงทำให้หายปวดเมื่อย   นอกจากนั้นยังกระตุ้นระบบน้ำเหลืองให้ไหลเวียนดีทำให้สร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรค
                                                                                    
      หมอเตี้ย หรือหมอประทาน จาราช บ้านโค้งตาสุข ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นอีกผู้หนึ่งที่สืบทอดวิชาศาสตร์การนวดแผนโบราณทั้งตำรา และหมอพื้นบ้านจนแตกฉาน แค่คลำจับเส้นก็รู้ว่ามีพังผืด เส้นจมเส้นขอด หมอเตี้ย จะค่อยๆไล่นวดคลายเส้นไปทีละจุดอย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลามีสมาธินวดจับเส้นแบบใจเย็น
     เรื่องหมอนรองกระดูก กระดูกทับเส้น อัมพฤกษ์-อัมพาต ต้องยกให้หมอเตี้ย ผู้ป่วยต่างบอกต่อ ปากต่อปาก จนมีผู้ป่วยเดินทางมารักษาไม่ขาดสายทั้งใกล้ทั้งไกล ค่ายกครูเพียง ๓๙ บาท ค่านวดครั้งละ ๒๐๐ บาท นวดแต่ละครั้งหมอเตี้ยจะทาน้ำมันเลียงผาผสมตัวยาสมุนไพรตามตำรับหลวงพ่อจ่างแห่งวัดเขื่อนเพชรที่มีเชื่อเสียงด้านการจัดกระดูกกระดูกหักที่โด่งดังปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้ว
   ว่างๆมาตรวจสอบสภาพร่างกายกับหมอเตี้ยให้นวดจับเส้นให้สักครั้งหนึ่งไม่เสียหลาย เลือดลมจะได้ไหลเวียนดี ห่างไกลโรคภัย ติดต่อได้ที่๐๙๙-๕๑๕๘๙๐๓
                                                                     (สำนักข่าว  QUICK THAINEWS)    www.Jamrat.net
 
 
 
           

 

blog comments powered by Disqus