เรื่องเล่าสุขภาพ

ค่อกระดูก "สืบสานภูมิปัญญาหลวงพ่อจ่าง"
                                                                              ต่อกระดูก
                                           “สืบสานภูมิปัญญาหลวงพ่อจ่าง”
                                                        จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
           เอ่ยชื่อหลวงพ่อจ่าง วัดโค้งข่อย ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อวัดเขื่อนเพชร ทุกคนในแถบจังหวัดเพชรบุรีจะรู้จักดี เพราะท่านมีชื่อเสียงด้านต่อกระดูกที่โด่งดัง แม้กระดูกแตกละเอียดท่านก็ยังสามารถต่อกระดูกติดได้ หลวงพ่อจ่าง อเชยโย หรือพระครูสุนทรวชิรเวท อดีตเจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชร มรณภาพเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ นับถึงปัจจุบันร่วม ๑๙ปีแล้ว
                                                    
           ปัจจุบันมีพระครูวัชรินทขีลารักษ์ศิษย์เอกของหลวงพ่อจ่างเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดจนรุ่งเรืองและได้สืบสานวิชาต่อกระดูกมาจากหลวงพ่อจ่าง ทุกเย็นหลังเสร็จภารกิจพระครูวัชรินทขีลารักษ์ ก็จะใช้เวลาว่างรักษาผู้ป่วย ที่มีอาการกระดูกหัก กระดูกแตก อันเนื่องมาจากอุบัติ ซึ่งนับไม่ถ้วนในแต่ละวันมีทั้งผู้ป่วยเก่าผู้ป่วยใหม่
                                    
           บางคนแขนหักขาหัก ไหปลาร้าหัก หลังหัก กระดูกแตกสารพัดจะบรรยาย เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ มานั่งรอเข้าคิวตั้งแต่บ่าย ท่านจะรักษาเวลา ๑๗.๐๐น.-๒๐.๐๐น. ถ้าอาการไม่หนักก็นวดน้ำมันแล้วปัด (เป่าเสกคาถา) ถ้าแตกหรือหัก ก็ต้องตรวจอาการดึงจัดแต่งกระดูกให้เข้าที่ ทายานวดเข้าเฝือกไม้ไผ่ เป่าคาถา นับจากวันเข้าเฝือก ต้องมาปัดอีก ๓ วัน พอครบ ๑๑ วันก็มาตรวจปัดอีกครั้ง ถ้าดีขึ้นก็จะถอดเฝือก ทายาสมุนไพรเลียงผาตำรับหลวงพ่อจ่าง ไม่ถึง ๑ เดือนก็หาย
        นอกจากเสียค่าวัสดุผ้าก็อตพันแผลค่ายาไม่กี่บาท ผู้ป่วยก็จะร่วมทำบุญด้วยตามกำลังศรัทธา เงินที่ได้มาส่วนใหญ่ท่านก็นำไปพัฒนาวัดสร้างศาลาการเปรียญ สร้างพระมหาเจดีย์พระครูสุนทรวชิรเวท
          
       หากคนใกล้ชิดประสบปัญหาเรื่องกระดูก กระดูกหักกระดูกแตก ให้รีบเดินทางมาที่วัดเขื่อนเพชรนะครับ ยกเว้นวันพระท่านไม่รับรักษา หลายคนรักษาแผนปัจจุบันแล้วนานหาย กระดูกอาจไม่กลับมาเหมือนเดิม คงมีการปวดยืดเยื้อทรมาน ต้องผ่าเฝือกทิ้ง เริ่มรักษาใหม่ก็จำนวนไม่น้อย หากเริ่มเป็นรีบมารักษาจะหายไวครับ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระครูอนุวัตรวัชรวงศ์ รองเจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชร ๐๘๖-๑๗๒๐๙๙๘
                                                            -----------------------------------------------
                                                                                   สำนักข่าว Quick Thainews   (  www.jamrat.net)
    

blog comments powered by Disqus