เรื่องเล่าสุขภาพ

โรคเก๊าท์-รูมาตอยด์
                                      โรคเก๊าท์-รูมาตอยด์
                                                                        จำรัส  เซ็นนิล/รวบรวม-เรียบเรียง
           มีหลายคนมาบ่นกับผมถึงปัญหาปวดข้อปวดเข่า จะกินอาหารอะไรก็ต้องระมัดระวังกล้วกินเข้าไปแล้วจะมีอาการปวดกำเริบ
เข้าไปอีก เงินทองหามาได้เท่าไหร่ไอ้โรคนี้มันพาไปหาหมอทั้งยาฉีดยากิน จ่ายเงินแทบไม่ทัน
        “ คุณจำรัส มียาดีอะไร หมอเก่งที่ไหนแนะนำด้วยเถอะ” เสียงบ่นเชิงเรียกร้องที่ผมได้ฟังจนคุ้นหู เวลาผมไปไหนก็จะซอกแซก
ค้นหาสมุนไพรดีๆมาเล่าให้ฟัง พูดถึงโรคเก๊าท์-รูมาตอยด์ บางคนอาจสงสัยว่าโรคเก๊าท์-รูมาตอยด์เกิดจากอะไร
     โรคเก๊าท์ เกิดจากภาวะที่กรดยูริคในเลือดมีปริมาณสูงเกินไป เกินกว่าที่จะสามารถอยู่ในเลือดในรูปสารละลายได้ จึงมีการ
ตกตะกอนสะสมอยู่ตามที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในที่ที่มีอากาศเย็นกว่าบริเวณอื่น  เช่น ตามข้อ ทำให้ข้ออักเสบ หรือ ตามศอก นิ้ว
ติ่งหู ตาตุ่ม หลังเท้าทำให้เกิดปุ้มก้อนเกิดขึ้น
  อาการของเก๊าท์ที่สำคัญคือ ข้ออักเสบ มักเกิดที่บริเวณนิ้วหัวแม่เท้า, ข้อเท้า เป็นต้น โดยข้อที่อักเสบ จะบวม แดง ร้อน และ
ปวดมาก ชัดเจน (ถ้าข้อที่ปวด ไม่บวม แดง ร้อน หรือมีอาการไม่ชัดเจนให้สงสัยไว้ ก่อนว่าไม่ใช่เก๊าท์) โดยมากมักเป็นข้อเดียว
และมีอาการอักเสบอยู่ประมาณ ๕-๗วัน อาการจะค่อย ๆ ทุเลาไปได้เอง จนหายสนิท ระหว่างที่ไม่มีอาการ จะไม่มีความผิดปกติใด ๆ 
 ให้เห็น เมื่อข้ออักเสบขึ้นใหม่ จะมีอาการเช่นเดิมอีก อาการจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็นมากขึ้น  อาการข้ออักเสบจะเป็น
มากขึ้นหลายข้อมากขึ้น เป็นนานและรุนแรงขึ้น รวมทั้งเกิดปุ่มก้อนของยูริค สะสมมากขึ้น ผู้ป่วยระยะนี้มักมีไตวายร่วมด้วย
   ส่วนโรครูมาตอยด์  เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเด่นคือ มีการเจริญงอกงามของเยื่อบุข้ออย่างมาก เยื่อบุ
ข้อนี้จะลุกลามและทำลายกระดูกและข้อในที่สุด โรคนี้มิได้เป็นแต่เฉพาะข้อเท่านั้น ยังอาจมีอาการทางระบบอื่น ๆ อีก เช่น ตา
ประสาท กล้ามเนื้อ เป็นต้น
        ล่าสุดคุณหมอเนตรดาว ยวงศรี แพทย์แผนไทย ทายาทของหมอถาวร ยวงศรี หมอพื้นบ้านที่สืบสานภูมิปัญญาและ
ประสบการณ์มายาวนาน ได้แนะนำตำรับยาสมุนไพรบำบัดโรคเก๊าท์-รูมาตอยด์ ให้ผู้ป่วยได้พึ่งพาตนเอง ปรุงยารับประทาน
           ตำรับนี้อาจารย์เนตรดาว บอกว่า ยังไม่ทราบที่มาของตำรับ   แต่มีคนทำแล้วหายมามากแล้ว  ดังนั้น ถ้ารักษาหาย 
ให้ทำบุญให้กับเจ้าของตำรับยาโบราณนี้ด้วย   โดยมีตัวยาถึง ๗ ชนิด ดังนี้
          ๑.  ใบยอบ้าน  ชนิดไม่อ่อน ไม่แก่  เป็นใบขนาดกลาง  เอามาล้างให้สะอาด  เช็ดให้แห้ง แล้วนำมาซอยเป็นเส้นเล็ก ๆ  
น้ำหนัก ๒ บาท หรือ ๓๐ กรัม
          ๒.  แก่นยอป่า  หรือ เรียกว่า อุ้มลูกดูหนัง   จะมีสรรพคุณ ช่วยขับระดู   ติดเชื้อหลังคลอดได้  น้ำหนัก ๒ บาท หรือ ๓๐ กรัม          ๓.  ฝางเสน   จะใช้แก่น  บำรุงเลือด สรรพคุณทางยาของฝางเสนนี้โดดเด่นมาก็คือ บำรุงเลือดบำรุงกำลัง บำรุงร่างกายได้ดี
แก้อาการท้องร่วงท้องเสีย ช่วยทำให้สุขภาพของผู้หญิงดีในระบบของรอบเดือน ช่วยเรื่องของปอดให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
ได้ดี  หรือถุงลมในปอด  ให้ใช้น้ำหนัก ๒ บาท หรือ ๓๐ กรัม
          ๔. ข้าวเปลือกเจ้า  น้ำหนัก ๑ บาท หรือ ๑๕ กรัม
          ๕.  ใบเตย  สดหรือแห้ง   น้ำหนัก ๑ บาท หรือ ๑๕ กรัม
          ๖.  ขลู่  ใช้ทั้งต้นและใบ   ซื้อได้ตามร้านทั่วไป  จะบำรุงไต  แก้ปัสสาวะ  รักษาโรคนิ่ว หรือโรคไต ได้ดี   น้ำหนัก ๑ บาท
หรือ ๑๕ กรัม
          ๗.  รางจืด  น้ำหนัก ๑ บาท หรือ ๑๕ กรัม  ใช้ใบและเถาด้วย   จะดูแลเรื่องสารพิษต่าง ๆ  แก้ปอดอักเสบ  ปอดบวมได้ 
           ให้ต้มทั้งหมด ๑ ชุด ใช้ได้ ๑๕ วัน  แต่ให้ต้มกิน ๒ ชุด  ใช้เวลา ๑ เดือน   โดยถ้าดีขึ้น ให้ลดการกินยาลง   ซึ่งปกติจะต้อง
กินยานี้ ๑ ถ้วยกาแฟ (แบบโบราณ)   ๓ เวลา คือ ก่อนอาหารเช้า ก่อนอาหารกลางวัน   และก่อนอาหารเย็น    แต่ถ้าอาการดีขึ้นให้
ลดการกินยาลงเป็นช่วงตามลำดับ ดังนี้
ปกติก่อนอาหาร ๓ เวลา  -    ลดลงเหลือ ก่อนอาหารเช้า และก่อนอาหารเย็น
-         ลดลงเหลือ ก่อนอาหารเช้า และก่อนอาหารกลางวัน
-         ลดลงเหลือ  ก่อนอาหารเช้า
-         ลดลงจากกินยา  ๑ แก้ว เป็นครึ่งแก้ว
-         พอหายดี  ให้เลิกกินยาตำรับดังกล่าว
         ขณะเดียวกัน  ต้องควบคุมเรื่องอาหารการกินด้วย  คือห้ามทานอาหารแสลง เช่น สัตว์ปีก  เครื่องใน  กระถิน  หน่อไม้  ชะอม
ยอดผักต่างๆ  แตงกวา  ข้าวเหนียว  สุรา  เป็นต้น  ยกเว้น ถ้าภาคไหนที่ทานข้าวเหนียวอยู่แล้ว   ก็ให้ทานได้  แต่ให้ทานข้าวเหนียว
น้อยลง   ก็จะช่วยรักษาโรคเก๊าท์  และโรครูมาตอยด์ได้ผล ชะงัดดีนักแล. และใครสนใจที่จะให้ อ.เนตรดาววินิจฉัยโรคและรักษาก็
สามารถไปที่คลินิกการแพทย์แผนไทยเนตรดาวได้ อยู่ที่ สุขุมวิท  ๖๖/๑ อัคนาทพลาซา ทุกวัน  เวลา ๑๐.๐๐น.-๒๐.๐๐น.  ยกเว้น
วันอังคารเพราะวันอังคารอาจารย์รักษาที่ ซอยราซาล ๔๓ หรือสุขุมวิท  ๑๐๕ เขตบางนา กทม.โทร.๐-๒๗๐๖-๒๖๑๐
๐๘-๑๓๐๘-๖๙๒๒

 
 
 
                                                     ------------------------------ 

blog comments powered by Disqus