เรื่องเล่าสุขภาพ

วารีบำบัด
                         มหัศจรรย์วารีบำบัด
                                                            จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง

                วารีบำบัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูง การบำบัดความเครียด
 บรรเทาอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ ปวดไขข้อ ภูมิแพ้เป็นต้น ผมเคยสอบถามจากพ่อเลี้ยงวรรณ
พิมพนิช จากมูลนิธิวรรณ ปรมาจารย์ ผู้ซึ่งเคยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายลงทุนบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปรักษาถึง
เกาหลีเหนือก็ใช้ศาสตร์นี้ในการบำบัด โดยการอาบน้ำร้อน-เย็นสลับกันเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ตื่นอยู่เสมอ


พ่อเลี้ยงวรรณ พิมพนิช
               ระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นกระทบผิวกาย สมองส่วนที่เรียกว่า“ไฮโปทาลามัส”จะทำหน้าที่คอยควบคุม
อุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดับ 37 องศาเซลเซียส อยู่ตลอดเวลา เมื่อใดเราอยู่ในที่ร้อนสมองส่วนนี้จะสั่ง
ให้เส้นเลือดขยายตัว สั่งให้หัวใจ ปอด ตับ กล้ามเนื้อ และต่อมฮอร์โมนทำงานน้อยลงเพื่อระบายความร้อน
ออกจากร่างกาย หรือตรงกันข้ามถ้าเราอยู่ในที่มีอากาศหนาวเย็นร่างกายจะสั่งให้กล้ามเนื้อสั่นกระตุก ทำให้
หัวใจปอด ต่อมฮอร์โมนต่างๆทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างพลังความร้อนให้กับร่างกาย   คุณพิมุข  รัตนอาภา
อยู่ที่หมู่ 10 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ( 08-2712-4614 ) เป็นโรคภูมิแพ้สลับหอบหืดเรื้อรังมาร่วม
 30 ปี ทดลองอาบน้ำร้อน-เย็นสลับกันอย่างน้อย 2 นาที รวม 10 นาที ร้อนและเย็นพอทนได้ ทำให้เกิดความ
ชินเมื่อร่างกายกระทบกับสองสภาวะนี้ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันออกมาดูแลรักษา


 
               ปัจจุบันคุณภิมุข บอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะเป็นไปได้ คือศรัทธายังไม่เกิด จนกว่าจะได้
ทดลองกับตัวเองก่อนเท่านั้น อัศจรรย์จริงๆโรคภูมิแพ้ต่างๆและอาการไอ หอบหืด หรือเป็นหวัดคัดจมูก
 ที่เคยเรื้อรังก็หายไป  นอนกลางคืนหลับสนิทไม่ต้องอาศัยยาปฎิชีวนะ ตื่นเช้าสดชื่น หายใจโล่งจมูก
โรคความดันก็ไม่มี ....นอกจากความดันทุรัง ฮ่าๆๆ 
 

blog comments powered by Disqus