เรื่องเล่าสุขภาพ

ภาพอดีต
ภาพอดีต ถ่ายคู่กับ คุณปรีชา  ทรัพย์โสภา ผู้อ่านข่าวยามเช้า (เมื่อครั้งรับรางวัลอ่านข่าว) ...ขวาคุณปรีชา ซ้ายใครหว่า....

blog comments powered by Disqus