เรื่องเล่าสุขภาพ

สมุนไพรครอบจักรวาล
                                                            สมุนไพรครอบจักรวาล

              มีปลูกไว้เหมือนมีหมอใหญ่อยู่ในบ้าน
                                      คุณนันทภัค สมบูรณ์ จาก ๖๓ หมู่ ๖ บ้านดอยชิว  ตำบลห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐
ส่งข้อมูลต้นก่องข้าวหรือครอบฟันสี บางแห่งก็เรียกต้นครอบจักรวาลมาให้ บอกว่าเมื่อก่อนเป็นหญ้าปัจจุบันเมื่อเอา
ไปตากแห้งแล้วขายกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐  บาท
                                 สรรพคุณของต้นนี้ครอบจักรวาลสมชื่อ ถ้าเอายอดสดยาว ๑ คืบ ๑๕ ยอด ต้มกับน้ำ ๖ แก้วจนเดือด
ดื่มขณะอุ่นๆจนหมดในวันเดียว ดื่มติดต่อกันทุกวัน ๒-๓  อาทิตย์ สามารถแก้โรคเบาหวาน บำรุงโลหิต ขับลม
ช่วยย่อยอาหารและเจริญอาหาร                                 ราก แก้โรคลม ดีพิการ บำรุงธาตุ แก้ไอแก้ไข้ ผอมเหลือง บำรุงกำลัง
                                 ทั้งต้น ต้มดื่มแก้เบาหวาน ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
                                 ดอก ช่วยฟอกล้างลำไส้ให้สะอาด
                      ใบสด ตำพอกบ่มหนองให้สุกและแตกเร็วขึ้น ขยี้อุดฟันแก้ปวดฟัน เหงือกอักเสบ ผสมน้ำล้างแผล
        ที่สำคัญสมุนไพรครอบจักรวาลยังเป็นยาแก้โรคลมบ้าหมูหรือลมชักได้โดยเอาทั้งต้นรวมรากต้มกับน้ำเยอะๆ
หน่อยจนเดือดดื่มขณะอุ่นวันละ ๒-๓ ครั้งทุกวัน คนเป็นโรคดังกล่าวจะหายได้ในระยะเวลาไม่นาน แต่ถ้าเป็นนาน
เกิน ๕  ปี ให้ต้มดื่มติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา ๑ ปี จึงจะหายได้
                                ในจดหมายของคุณนันทภัคได้ส่งดอกต้นครอบจักรวาลหรือต้นก่องข้าวมาให้ผมดูด้วย ๒ ดอก
โดยใส่ไว้ในถึงพลาสติก หลังจากได้รับแล้วผมก็เริ่มสืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมจวบจนกระทั่งมีโอกาสเดินทางไป
เยี่ยมกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
                               ผมเลือกใช้เส้นทางกรุงเทพฯ –รังสิต –องครักษ์ นครนายก ( ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ) เข้า
ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓ มุงหน้าไปอำเภอกบินทร์บุรี กม.๑๖๕ สังเกตด้านซ้ายมือมีสถานีบริการน้ำมัน และ
ป้ายชี้ทาง เมืองไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ เตรียมตัวเลี้ยวขวา
                               โอ้โฮ้..ตลอดเส้นทางนี้หลายกิโลเมตร เต็มไปด้วยไม้ล้อมแทบทุกชนิดที่จัดวางตลอดแนวสอง
ข้างทางพร้อมรอให้ผู้สนใจเลือกซื้อยกขึ้นรถไปปลูกได้เลยสามารถเนรมิตรบ้านคุณเป็นสวรรค์ภายในพริบตา
แค่แกะถุงที่หุ้มรากออกมาปลูกเท่านั้น
                                ผมขับรถเพลินไปถึงกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ที่นี่ผมได้รู้จักกับคุณทิพพาพร คูณศรี ประธานกลุ่ม
คุณทิพพาพร พาผมเดินชมทัศนียภาพในสวนสมุนไพร ซึ่งแบ่งแปลงปลูกสมุนไพรไว้อย่างเป็นสัดส่วน มีทางเดิน
สะอาดตา ริมรั้วจะปลูกสมุนไพรประเภทเลื้อยคือเพชรสังฆาตเต็มสมุนไพรรางจืด มีแปลงปลูกสมุนไพรเสลดพัง
พอน เรียกว่าลานตาไปหมด ต้องยอมรับว่ามาที่นี่เราจะได้ความรู้สมุนไพรมากนับเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์                              คุณทิพพาพรเล่าให้ฟังว่าชุมชนที่นี่ในอดีตส่วนใหญ่เน้นการทำนาต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพมา
เป็นชาวสวนไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากอาชีพด้านการเกษตรแล้วความรู้ด้านหมอยาจาก พ่อใหญ่แก้ว มุกดา
ยังได้รับการถ่ายทอดมายังลูกชาย คือนายแดงมุกดาและนายสุรินทร์  คูณสุข ที่เป็นลูกเขย และปัจจุบันความรู้
ด้านหมอยาได้ถ่ายทอดมาสู่รุ่นที่สาม คือนายสมัย  คูณสุข ผู้นำกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ทำให้ชุมชนแห่งนี้มี
ความเชี่ยวชาญในหลายๆด้าน
                            สมุนไพรที่บ้านดงบังจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี แม้การรดน้ำจะต้องใช้น้ำบาดาล
เท่านั้นเพื่อป้องกันสารเคมีที่อาจรั่วไหลมาจากแหล่งน้ำข้างเคียง ในปี ๒๕๔๓ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์ทางเลือกละการนำสมุนไพรมาเป็นยารักษาโรคต่างๆ ได้ส่ง
เภสัชกรเข้ามาแนะนำกระบวนการจัดการ การปลูก ผลผลิต การกระจายรายได้ การจัดทำระบบบัญชี โดยเน้น
ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ระดับมาตรฐานสากล
                           ปัจจุบันกลุ่มสมุนไพรดงบังผลิตสมุนไพรส่งโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ถึง ๑๓  ชนิด เช่น
ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ  หญ้าปักกิ่ง ใบหญ้านาง รางจืด เสลดพังพอน เพชรสังฆาต เป็นต้น
                            ที่นี่มีโรงเก็บวัตถุดิบสมุนไพร โรงแปรรูป และโรงตากสมุนไพรแสงอาทิตย์เป็นสังกะสีใส
ทั้งหลัง ประมาณ ๕๐ องศา ภายในทำเป็นชั้นๆสำหรับตากสมุนไพร นอกนั้นก็มีโรงนวดเพื่อสุขภาพ
นักท่องเที่ยวที่สนใจสมุนไพรเพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ทางกลุ่มก็มีไว้บริการด้วย                                                                                                          
                           คุณทิพพาพรเล่าถึงประสบการณ์การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเคย
ได้รับสารพิษจากการกินผักเข้าไป
          กินผัดผักกระหล่ำดอกที่มีสารพิษ เข้าใจว่าฉีดยาฆ่าแมลง สารพิษยังตกค้างอยู่ กินกับภรรยา
คุณสมัย คูณสุข มีอาการชาทั้งตัว ชาตามปากและเท้า เวียนศีรษะ โดยเฉพาะแฟนคุณสมัย อาเจียน
ตลอด  คุณสมัยก็เลยต้มรางจืดให้กิน

ไม่นานอาการดังกล่าวก็หายไป ยอมรับเลยว่ารางจืดสามารถล้างพิษได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  ส่วนฟ้าทะลายโจร
ก็สามารถแก้ไข้หวัดแก้เจ็บคอ ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เคยรับประทานฟ้าทะลายโจรสดๆประมาณนิ้วเดียว
ตัดยอดฟ้าทะลายสดช่วงขณะกำลังออกดอกจะมีสรรพคุณทางยาดี                       หลังจากนั้นผมได้พบกับคุณสมัย คูณสุข ประธานที่ปรึกษากลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง ผมรีบ
ถามหาสูตรสมุนไพรเด็ดๆของที่นี่คุณสมัยก็ไม่บิดบัง
         “ กว่าสิบปี ชุมชนของเราไม่มีใครล้มหมอนนอนเสื่อหามส่งโรงพยาบาลเพราะเรามีภูมิคุ้มกันมีการกิน
การอยู่แบบวิถีชีวิตชุมชนตามธรรมชาติ อย่างต้นสมุนไพรครอบจักรวาลปัจจุบันเป็นสมุนไพรที่ขายดีที่สุด
ในดงบัง สารมารถรักษาโรคเบาหวานได้ ใช้แค่ ๖ ลูก ต้มน้ำกิน สามารถควบคุมน้ำตาลได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์
ส่วนรากรักษาโรคไต ถ้าใช้ทุกส่วนรักษาโรคความดัน

          สำหรับโรคต่อมลูกหมาก ให้ใช้ สมุนไพรครอบจักรวาล สมุนไพรรางจืด สมุนไพรลูกใต้ใบ
อัตราส่วนเท่ากันต้มกินสามารถรักษาโรต่อมลูกหมากอักเสบได้

          คุยเสร็จคุณสมัย ก็เดินไปหลังบ้านสักพักก็หอบหิ้วต้นสมุนไพรครอบจักรวาลมาให้ผมดูและก็บอกว่า
อยากให้คนไทยหันมาปลูกสมุนไพรไว้ในบ้านคนละต้นสองต้นยามเก็บไข้ได้ป่วยเดินเข้าไปหลังบ้านก็มีตู้ยา
หลังครัวมีตู้เย็น ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ใช้นานๆอีกสูตรที่คุณสมัยแนะนำคือสูตรบำบัดโรค
ปัสสาวะเป็นเลือดหรือตับอักเสบ


          “ ถ้าเดินทางแล้วฉี่เป็นเลือดหรือตับอักเสบ คนหมอยาพื้นบ้านของเราก็จะเอาลูกใต้ใบกับกะเม็ง
ดอกขาว ในอัตราส่วนเท่าๆใส่น้ำพอท่วมยา แล้วต้มให้เดือด กินก่อนอาหาร ๓ เวลา ทุกวัน ไม่นานอาการฉี่
เป็นเลือดหรือตับอ่อนอักเสบก็จะหายไป สมัยนี้หนุ่มสาววัยรุ่นชอบดื่มกันทำให้ไตพัง ใช้สูตรนี้แล้วจะดีขึ้น”

          ผมถามคุณสมัยว่ามีแนวทางอย่างไรในการที่จะสืบสานภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ให้สูญหายไปคุณสมัยบอกว่า
เวลาเข้าสวนต้องพาลูกหลานไปด้วยจะได้ซึมซับความรู้เหมือนพ่อแม่ ต้องรู้จริง จะได้รู้รูปร่างหน้าตาของ
สมุนไพรแต่ละชนิดว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรปลูกฝังให้ลูกหลานรักหวงแหนสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณ
ทางยาไม่แพ้ต่างประเทศ
         หากใครสนใจเดินทางไปเยี่ยมกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง หมู่ ๖ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ติดต่อ
คุณสมัย คูณสุข ได้ที่ ๐๘-๗๐๘๗-๕๐๓๙ หรือคุณทิพพาพร คูณศรี   ๐๘-๙๒๖๙-๒๖๔๓
        ช่วงผมอยู่ปราจีนบุรี คุณกิติศักดิ์  วงษ์ศรี ร้านเจ้หมวยขนมไทย ๒๓๘ ถนนแก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จังหวัดปราจีนบุรี แฟนรายการทราบข่าว ก็หอบหิ้วขนมหม้อแกง ขนมชั้นและขนมข้าวเหนียวมัน
มาฝาก บอกฟังรายการวิทยุที่ผมจัดอยู่ทุกวันชอบมาก ได้สารประโยชน์จากการรับฟังไปใช้ในชีวิต
ประจำวันวันนั้นคุณกิติศักดิ์เล่าประสบการณ์ใช้สมุนไพรให้ฟังว่า         “ ถ้าเป็นริดสีดวงทวาร ถ่ายเป็นเลือด ท้องผูก ให้กินสมุนไพรเพชรสังฆาต รับรองจะสมานแผล
บำบัดโรคริดสีดวงทวารได้ดีมาก วิธีกิน ผมจะปอกเปลือกเพชรสังฆาตแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กใส่แค็ปซูลกิน
เลยรับรองไม่ขม ทุกวันนี้เบาหวานความดันผมก็ไม่มี ชีวิตประจำวันผมก็กินผัก กินฟ้าทะลายโจร กินสมุน
ไพรมะรุม และออกกำลังกายด้วย ไม่เคยป่วยครับ”
          นี่คือคำยืนยันของคุณกิติศักดิ์ ร้านเจ๊หมวย จังหวัดปราจีนบุรีครับ ถ้าผ่านไปมาแถบนั้นอย่าลืมแวะ
ซื้อขนมเป็นของฝากได้ โทรประสานล่วงหน้าจะได้สดๆจากเตา โทร ๐๘-๖๐๖๔-๓๒๘๕
                                    -------------------------------------------------------------------------
                                          สมุนไพรครอบจักรวาล
            ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นพรรณไม้พุ่ม ลำต้นสูงไม่เกิน ๕ ฟุตและจะมีขนสีขาวนวล ใบจะกลม
และโตประมาณ ๗ ซม. ใบค่อนข้างหนาและจะมีขนสีขาวนวล ดอกจะโตประมาณ ๒-๓  ซม.เป็นดอกสีเหลือง
ผลนั้นจะมีลักษณะกลมเป็นกลีบๆคล้ายฟันสีที่ใช้สีข้าวแต่ชนิดนี้ผลจะเป็นรูปตูมๆไม่บานอ้าเหมือนชนิดอื่น
           สมุนไพรครอบจักรวาลมีหลายชื่อ เรียกแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ ครอบจักรวาล  ครอบฟันสี
มะก่องข้าว  มะอุบข้าว กระติ๊บข้าว   ครอบตลับ หญ้าขัดหลวง ขัดหมอหลวง  ตอบแตบ  ปอบแปบ 
โผงผาง   หญ้าขัดใบป้อม ขัดหมอนหลวง หมากก้นจ้ำ  โพะเพะ

          ในประเทศอินเดียใช้ครอบจักรวาลรักษาโรคเบาหวาน ครอบจักรวาลมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด
ขับปัสสาวะ ปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะกะปริบกะปรอย  ขับลม ฟอกเลือดขับเลือดเสีย
บำรุงธาตุ ขับระดู แก้โรคประสาท  แก้ปวดหู  ลมออกหู ลดไข้ ขับพยาธิในท้อง  แก้หืด  แก้อัมพาต
แก้ลมเข้าข้อ หูอื้อ  จุกเสียด  แน่นเฟ้อ  บำรุงปอด  ละลายเสมหะ  แก้สะอึก  บำรุงไต  ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
แก้ปวดกระดูก แก้เจ็บคอ ต่อมทอลซิลอักเสบ
           สรรพคุณทางยาของครอบจักรวาลมีมากจริงๆครับ ใครที่เจ็บคอ ต่อมทอลซิลอักเสบ ไอ
หลอดลมอักเสบ ให้เอารากสมุนไพรครอบจักรวาลทุบๆแล้วแช่น้ำส้มสายชูไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมง
จากนั้นใช้อมจะทำให้อาการดังกล่าวดีขึ้น
                                                            ----------------------------------------------------
 
                                            
  
 

blog comments powered by Disqus