เรื่องเล่าสุขภาพ

ห้องส่งวิทยุ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เตรียมรับ พณฯ นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาผลิตรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน แต่ท่านนายก ติดการประชุมต่อเนื่องที่ทำเนียบ จึงไม่ได้มา ต้องจัดรายการสดที่ทำเนียบ
            รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน จะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น.

blog comments powered by Disqus