เรื่องเล่าสุขภาพ

น้ำท่วมลพบุรี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผมบึ่งรถโฟว์วีลขับเคลื่อน ๔ ล้อ ลุยน้ำท่วมจังหวัดลพบุรี เห็นสภาพพี่น้องที่ประสบอุทกภัยแล้วน่าเห็นใจเป็นอย่างมากคงไม่ต้องอธิบายมาก ดูจากภาพครับ อำเภอท่าวุ้ง อำเภอเมือง อำเภอบ้านหมี่ สาหัสกว่าเพื่อน จากทั้งหมด ๑๑ อำเภอที่ประสบอุทกภัย ๑๑๙  ตำบล ๑,๐๒๑ หมู่บ้าน ขอบคุณ ผอ.จรูญ ไชยศร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และท่านผู้ช่วยอิสรีย์ พงษ์กมลานนท์ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกผมในการลงพื้นที่รายงานข่าว เยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับท่านปลัดครรภ์ชล ผ่องใส ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลพบุรี
  ขอบคุณกลุ่มอาสาดุสิต คุณชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ ที่บริจาคเสื้อชูชีพและสุขากระดาษ ผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดมอบให้ชาวบ้าน (มีภาะคุณอิสรีย์ สาธิตวิธีนั่งส้วมกระดาษมาให้ดู) ใครต้องการบริจาคช่วยพี่น้องลพบุรี ติดต่อคุณอิสรีย์ ๐๘-๑๘๕๒-๒๘๕๗

blog comments powered by Disqus