เรื่องเล่าสุขภาพ

น้ำท่วมปทุมธานี
ระหว่างเดินทางกลับจากลพบุรี วันที่ ๓ ตค.๒๕๕๔ ผมขับรถผ่านถนนปทุมธานีปากเกร็ด ภาพที่เห็นคือถนนถูกปิดไปข้างหนึ่ง

เชิญชมภาพไปพร้อมๆกัน

ประสานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

คุณอนัต์ศักดิ์  บุญเครือพันธ์ ๐๘-๑๙๓๐-๙๒๔๓ 

blog comments powered by Disqus