เรื่องเล่าสุขภาพ

น้ำท่วมอ่างทอง
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผมเดินทางไปพบกับคุณสมพร  มโนรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เพื่อลงพื้นที่ อบต.ชัยสิทธิ์
อ.ไชโย จ.อ่างทอง ระหว่างทางผมได้แวะเยี่ยมพี่น้องชาวบานเกาะ ต.บ่อโพง จ.พระนครศรีอยุธยาที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำลพบุรี ผมนำภาพมาให้ชมครับและ ที่ อบต.ชัยสิทธิ์  น้ำท่วมถึงหัวเข่า แต่บ้านชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไปท่วมถึงชั้น ๒ ของบ้านครับ เดือดร้อนกันทั่ว โดยเฉพาะห้องสุขาวดียังขาดแคลน

                                                                                   ขวาสุดคุณสมพร  มโนรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง  ๐๘-๑๙๙๔-๑๐๕๖

blog comments powered by Disqus